Wat verstaat u onder de Term Arbeidsmarkt bij HRD?

In de moderne tijd wordt arbeid gedeeltelijk door arbeidsmarkten en deels door geïnstitutionaliseerde regelingen toegewezen, die al dan niet de markttendensen weerspiegelen.

Afbeelding Courtesy: debatingeurope.eu/wp-content/market.png

De term 'arbeidsmarkt' is op verschillende manieren door verschillende wetenschappers en onderzoeksbureaus gedefinieerd, afhankelijk van hun standpunten en de problemen waarmee ze te maken hadden.

Enerzijds kan de arbeidsmarkt worden gezien als een proces waarbij de leveringen van een bepaald type arbeid en de vraag ernaar hetzelfde zijn. In deze zin is het een abstractie en verwijst het niet naar een geografisch gebied.

Aan de andere kant kan de arbeidsmarkt worden beschouwd als een handelscentrum of een ander geografisch gebied. Tijdens de Tweede Wereldoorlog definieerde de War Labour Board een arbeidsmarkt als een arbeidsmarkt waarin de loonstructuur en de niveaus in een bedrijfstak redelijk uniform waren.

De War Manpower Commissie definieerde een arbeidsmarkt als het breedste gebied waarin werknemers met een vast adres werk zouden aanvaarden. Hoewel het element van de locatie als een kenmerk van de arbeidsmarkt van beperkt belang is, is het nog steeds een nuttige.