Verschil tussen zichtrekening en kapitaalrekening - uitgelegd!

Het verschil tussen de lopende rekening en de kapitaalrekening is als volgt:

Lopende rekening:

De lopende rekening registreert alle items van flow aard. Hieronder volgen de componenten van het huidige account.

(a) Uitvoer en invoer van goederen:

Huidige shows exporteren en importeren van zichtbare items, zoals goederen zoals staal, machines.

(b) Export en import van diensten:

Huidige rekening toont export en import van onzichtbare items, dwz service zoals bankverzekering, etc.

(c) Eenzijdige of onbeantwoorde overdrachten:

Eenzijdige of onbeantwoorde overschrijvingen zijn ontvangsten die de inwoners van het land ontvangen of betalen die de inwoners van een land doen zonder iets terug te krijgen.

Capital Account:

Kapitaalrekening registreert alle items van voorraadaard. De componenten zijn:

(a) Particuliere transacties:

Particuliere transacties zijn transacties die van invloed zijn op activa of passiva van individuele bedrijven, enz. En andere niet-overheidsentiteiten.

(b) Officiële transacties:

Officiële transacties zijn de transacties die van invloed zijn op activa en passiva door de overheid en de agentschappen.

(c) Directe investeringen:

Directe investering betekent het kopen van een actief en het verkrijgen van controle daarop.

(d) Portefeuille-investering:

Portefeuillebelegging is de verwerving van een actief dat de aankopen geen controle geeft over het actief, zoals de aankoop van aandelen in een buitenlands bedrijf.