Zure regen: 5 belangrijke maatregelen om zure regen te beheersen

Enkele van de belangrijkste procedures die moeten worden gevolgd om zure regen te beheersen zijn als volgt:

Het fenomeen zure regen is een zeer interactief probleem en corrigerende maatregelen om het te beheersen zijn erg duur.

Met dank aan: coalmarketing.com/assets/1719/Ostrava_070003.JPG

1. Verminder de hoeveelheid zwaveldioxide en stikstofoxiden die vrijkomen in de atmosfeer

ik. Gebruik minder energie (dus minder brandstof verbrand)

ii. Gebruik schonere brandstoffen

iii. Verwijder oxiden van zwavel en stikstofoxiden voor het vrijkomen

(a) Rookontzwaveling

(b) Katalytische converters

2. Gebruik schonere brandstoffen

ik. Steenkool die minder zwavel bevat

ii. "De kolen" wassen om het zwavelgehalte te verminderen

iii. Natuurlijk gas

3. Rookgasontzwaveling (FGD)

ik. Verwijdert zwaveldioxide uit rookgassen (rookgassen)

ii. Bestaat uit een natte gaswasser en een reactietoren die is uitgerust met een ventilator die hete rookgassen uit een elektriciteitscentrale in de toren haalt

iii. Kalk of kalksteen (calciumcarbonaat) in suspensievorm wordt in de toren geïnjecteerd om zich met de stapelgassen te vermengen en reageert met het aanwezige zwaveldioxide

iv. Produceert pH-neutraal calciumsulfaat dat fysiek uit de gaswasser wordt verwijderd

iv. Sulfaten kunnen voor industriële doeleinden worden gebruikt

4. Gebruik andere bronnen van elektriciteit (dwz kernenergie, hydro-elektriciteit, windenergie, geothermische energie en zonne-energie)

ik. Uitgifte van kosten

5. Het verminderen van de effecten van zure regen door te beperken

ik. Poeders in kalksteen / kalkwater toegevoegd aan water en aarde om het zuur te neutraliseren

ii. Op grote schaal gebruikt in Noorwegen en Zweden

iii. Dure remedie op korte termijn