4 Belangrijkste nadelen van functionele organisatie

Belangrijkste nadelen van functionele organisatie:

(1) Onwetendheid over organisatiedoelstellingen:

Elk afdelingshoofd werkt volgens zijn zoete wil. Ze geven altijd meer belang aan hun departementale doelstellingen. Vandaar dat de algemene organisatiedoelstellingen eronder lijden. Om bijvoorbeeld het imago vast te stellen, kan de productieafdeling kwaliteitsproducten produceren, waarbij het feit dat markttrend voorrang heeft op het accepteren van producten van gemiddelde kwaliteit, buiten beschouwing wordt gelaten.

Afbeelding Courtesy: upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/World_(July_2013).jpg

(2) Moeilijkheden bij interdepartementale coördinatie:

Alle afdelingshoofden kunnen werken volgens hun eigen wensen. Ongetwijfeld vergemakkelijkt dit de coördinatie binnen de afdeling, maar het bemoeilijkt interdepartementale coördinatie.

(3) Belangenconflict:

Elk afdelingshoofd wil een functioneel rijk worden. Om hun ego te bevredigen, eist iedereen maximale middelen voor zijn afdeling. Deze situatie leidt tot conflicten tussen de verschillende afdelingshoofden.

(4) Hindernis in complete ontwikkeling:

Dit systeem is een hindernis voor de volledige ontwikkeling van de werknemers. Elke werknemer specialiseert zich slechts in een klein deel van de hele klus.