5 Complementaire aard van de principes van Taylor en Fayol

Enkele van de belangrijkste complementaire eigenschappen van Taylor's en Fayol's Principles zijn als volgt: (i) Bezorgdheid (ii) Focus (iii) Uitgangspunt (iv) Nadruk (v) Expressie.

(i) bezorgdheid:

De principes en technieken van Taylor hebben betrekking op de efficiëntie van werknemers, terwijl de principes van Fayol betrekking hebben op algemene efficiëntie van het management van de onderneming.

(ii) Focus:

De principes en technieken van Taylor volgen de bottom-up benadering, terwijl de principes van Fayol gebaseerd zijn op een top-downbenadering.

Taylor's principes en technieken zijn vooral relevant met betrekking tot productieactiviteiten, terwijl de principes van Fayol relevant zijn in alle functionele gebieden. De technieken van Taylor zijn meer specifiek, terwijl de principes van Fayol meer algemeen en flexibel van aard zijn. Zowel Taylor als Fayol bepleitten echter de verdeling van werk en specialisatie.

(iii) Uitgangspunt:

Taylor begon met het verbeteren van de efficiëntie van opererende werknemers op het niveau van de werkvloer en gaf later de beginselen van wetenschappelijk management. Maar Fayol door de functie van het topmanagement te beschrijven en vervolgens naar beneden te gaan met de nadruk op principes van eenheid van richting, eenheid van commando, span of control, etc.

(iv) Nadruk:

Taylor legde de nadruk op standaardisatie van werk, methoden en hulpmiddelen, tijd- en bewegingsstudie en wetenschappelijke training van werknemers. Maar Fayol benadrukte de principes en theorie van algemene administratie en ook de functies van managers.

(v) Uitdrukking:

Taylor drukte zijn ideeën uit met de term 'wetenschappelijk management'. Maar Fayol bracht zijn ideeën tot uitdrukking via de theorie van algemeen beheer of managementproces.