Top 6 functies uitgevoerd door Human Resource Management

Enkele van de belangrijke functies die worden uitgevoerd door human resource management in een onderneming zijn:

1. Identificatie en ontwikkeling van werknemers:

Het succes van alle organisaties hangt af van de kwaliteit van de personen die het in dienst heeft. HRM helpt bij het zoeken naar juiste personen voor de juiste banen. Medewerkers zijn ontwikkeld voor het aannemen van verschillende banen. Alle werknemers zijn mogelijk niet geschikt voor alle banen.

Medewerkers krijgen banen volgens hun vaardigheden. Medewerkers krijgen de juiste training aangeboden om hun potentieel maximaal te ontwikkelen. Ze zijn ook gemotiveerd om hun maximale bijdrage te leveren aan de onderneming.

2. Geschikt personeel behouden:

De snelle ontwikkeling van technologie brengt elke dag nieuwe uitdagingen met zich mee. Modernisering van verschillende technieken, automatisering van gegevensverwerking, introductie van microprocessorgestuurde machines, revolutie in communicatietechnieken hebben geresulteerd in de vraag naar geschoolde en zeer bekwame personen.

HRM helpt niet alleen bij het verkrijgen van geschikte personen, maar is ook bij het behouden ervan. Als ze door nieuwe ontwikkelingen overbodig zijn geworden, moet ernaar worden gestreefd gouden handdruk aan te bieden.

3. Werkcultuur creëren:

De HRM-aanpak legt de nadruk op de ontwikkeling van de mogelijkheden en mogelijkheden van medewerkers en het gebruik ervan voor het behalen van organisatiedoelen. De ambities, doelstellingen en prioriteiten van individuele werknemers worden op de juiste manier in de schema's van de organisatie weergegeven.

Human resource planning wordt ondersteund door menselijke waarden, begrip en zorg voor het welzijn van mensen. Medewerkers in de onderneming zullen wederkerig zijn door hun efficiëntie, motivatie, zelfcoördinatie en grotere samenwerking te verbeteren. De werkcultuur in de organisatie verbetert; mensen voelen zich tevreden en genieten van hun werk.

4. De leidinggevenden en managers opleiden:

De HRM-benadering zal alleen succesvol zijn wanneer leidinggevend personeel zijn houding tegenover werknemers verandert. Het is nodig om leidinggevenden, managers en het topmanagement op te leiden met betrekking tot verschillende aspecten van de HR-benadering die in de organisatie wordt toegepast.

5. Onderzoek uitvoeren:

HRM zal alleen succesvol zijn als we de ambities en verwachtingen kennen van verschillende personen die in de organisatie werken. De voorbereiding van personeelsbeleid, strategieën en benaderingen zijn afhankelijk van de informatie die door onderzoek wordt verzameld.

6. Ontwikkeling van een effectief communicatiesysteem:

Er is behoefte aan neerwaartse, opwaartse en laterale communicatie in de organisatie. HRM ontwikkelt een communicatiesysteem waarbij het beleid van het management naar behoren wordt gecommuniceerd naar het laagste niveau van hiërarchie en feedback van lagere niveaus wordt overgebracht naar het topmanagement. Communicatiesysteem helpt bij het begrijpen van de gezichtspunten van elkaar en het nemen van herstelmaatregelen, indien nodig.