Top 17 kwaliteiten van een goede onderzoeker

Dit artikel werpt licht op de zeventien belangrijke eigenschappen van een goede onderzoeker.

1. Hij zou een voorstander van de waarheid moeten zijn, de waarheid zou zijn doel moeten zijn.

2. Hij moet vooroordelen kunnen verdrijven. Hij zou geen vooropgezette gedachte moeten bevatten; liever moet hij objectiviteit behouden tijdens het verzamelen van informatie.

3. De onderzoeker moet in staat zijn om accurate en diepgaande informatie van de respondenten te verzamelen.

4. De onderzoeker moet een scherp waarnemer zijn van de verschijnselen en moet niet zelfvoldaan zijn met benaderingen.

5. Hij moet altijd nauwkeurig blijven en moet proberen onnodige details te vermijden.

6. Hij moet de verzamelde informatie analyseren en interpreteren met een positieve geest en in de juiste zin, niettegenstaande zijn persoonlijke eis of voordeel.

7. Als wetenschappelijk genie moet de onderzoeksonderzoeker adequaat gevoelig zijn voor problemen "Waar minder begaafde mensen ongestoord door twijfel voorbijgaan."

8. Hij moet over voldoende morele moed beschikken om de moeilijke situatie het hoofd te bieden en mag niet worden ontmoedigd door niet-medewerking van de respondenten of de aard van het onderzoeksprobleem dat wordt onderzocht.

9. De onderzoeker moet zijn tijd op een evenwichtige manier kunnen benutten.

10. Bij het maken van generalisaties moet de onderzoeker voorzichtig in gedachten houden dat er geen kortere weg is naar de waarheid. Daarom moet hij wachten om volledige gegevens te verkrijgen en altijd overhaaste uitspraken schuwen. Als een wetenschappelijk man, zegt Karl Pearson, moet hij in zijn oordeel naar zelfeliminatie streven om een ​​argument te geven dat geldt voor elke individuele geest en voor de zijne.

11. Een goede onderzoeker is altijd apathisch voor de goedkeuring of afkeuring van de samenleving. Integendeel, hij moet brutaal genoeg zijn om zijn bevindingen van onderzoek aan de samenleving te presenteren, ondanks zijn afkeuring.

12. De onderzoeker moet conceptueel duidelijk zijn. Hij zou de termen uniform en passend moeten gebruiken. Anders is zijn hele oefening defect.

13. De onderzoeker moet niet alleen voorzichtig zijn met het selecteren van de onderzoekstools, maar ook goed getraind zijn om deze hulpmiddelen te gebruiken om betrouwbare en geldige gegevens te verkrijgen.

14. De onderzoeker zou ook een goede communicatieve vaardigheid moeten ontwikkelen en de mogelijkheid moeten hebben om contact op te nemen met de respondenten om een ​​juiste reactie te krijgen.

15. Kennis in de taal van de respondenten zal voor de onderzoeker van onschatbare waarde zijn. Dit zal hem in staat stellen om niet alleen de vragen correct te communiceren, maar ook om de reacties correct te herkennen.

16. Bewustzijn van de mogelijke nadelen en tekortkomingen van onderzoek is van essentieel belang voor een goede onderzoeker. Door het eerder te weten, kan de onderzoeker proberen dergelijke problemen te minimaliseren, hoewel het hoog onmogelijk is om volledige vervolmaking van een onderzoekswerk te claimen.

17. Een goede onderzoeker zal zich altijd goed gedragen en goed gekleed zijn. Deze kwaliteiten trekken de respondenten naar zich toe; voldoende motiveren om de nodige informatie te produceren die nodig is voor het doel van onderzoek.