Journaalboeking om 'Uitgaven bij uitgifte van obligaties' af te schrijven

Over het algemeen loopt een bedrijf wat kosten op het moment van uitgifte van obligaties. Deze kosten kunnen het karakter hebben van kosten van het afdrukken van prospectussen en andere documenten die vereist zijn bij de uitgifte van obligaties, advertentiekosten, makelaardij enz. Deze kosten worden meestal in termijnen afgeschreven via de winst- en verliesrekening. Als alternatief kan 'Securities Premium Reserve Account' of Capital Reserve worden gebruikt om 'uitgaven voor uitgifte van obligaties' af te schrijven.

Journaalboeking om 'Uitgaven bij uitgifte van obligaties' af te schrijven:

Winst en verlies A / c (OR) Dr.

Securities Premium Reserve A / c Dr.

Tot kosten bij uitgifte van schuld A / c

(Kosten worden afgeschreven)

Illustratie:

(Kosten voor uitgifte van schuldbekentenissen) Agra Mechanical Ltd., uitgegeven 5.000, 12% obligaties van Rs. 100 tegen een premie van 10%. Het bedrag is verschuldigd Rs. 60 op aanvraag en Rs. 50 (inclusief premie) bij toewijzing. Kosten bij uitgifte van obligaties waren Rs. 15.000. Deze worden onmiddellijk afgeschreven Journalise.