Uitgifte van Aandelen ter overweging Andere dan Contanten (Inzendingen)

Wanneer een actief wordt verworven door een bedrijf, kan de betaling van de aankoopprijs worden gedaan door de uitgifte van aandelen of in contanten aan de verkoper. Wanneer aandelen worden uitgegeven tegen de aankoopprijs, wordt dit 'Uitgifte van aandelen tegen inbreng anders dan contant' genoemd. Met andere woorden, contanten worden niet door de onderneming tegen dergelijke aandelen ontvangen. In dit geval worden aandelen over het algemeen niet uitgegeven aan het publiek.

Dergelijke aandelen kunnen ook aan de verkoper worden uitgegeven:

(i) Par. of

(ii) met korting of

(iii) met een premie.

Illustratie:

(Uitgifte van aandeel tegen aankoop van activa). RK Ltd. heeft een gebouw gekocht van Ravi voor Rs 90.000, te betalen in volgestorte aandelen van elk Rs 10.

Pas journaalboekingen toe wanneer:

(i) Aandelen worden uitgegeven tegen pari.

(ii) Aandelen worden uitgegeven tegen een korting van 10%.

(iii) Aandelen worden uitgegeven tegen een premie van 20%.