Hoe doelgroep van uw product te identificeren? - Beantwoord!

Krijg het antwoord van: Hoe identificeer je Doelgroep van je product?

De doelgroep is een groep waarop de reclame is gericht. De beoogde marktselectie moet worden voorafgegaan door één goede redenering: het moet de beste vooruitzichten zijn om het product te kopen.

Afbeelding met dank aan: friendfiler.com/wp-content/uploads/2013/01/21.jpeg

Op consumentenmarkten kan de doelmarkt worden gedefinieerd in termen van de sociaaleconomische groep, leeftijd, geslacht, koopfrequentie en levensstijl. Op zakelijke markten kan de doelmarkt worden gedefinieerd in termen van het bedrijfstype, de ordergrootte, productspecificaties en relaties tussen kopers en verkopers.

Het is uiterst belangrijk om de doelgroep met duidelijkheid en precisie te definiëren. De advertentie moet alleen voor de doelgroep bedoeld zijn en niet voor anderen, zelfs als andere klanten in de periferie geïnteresseerd zijn in het aanbod.

Anders kan de organisatie zich verleid voelen om haar advertenties te herformuleren voor klanten die geen deel uitmaken van de doelgroep, waardoor ze hun focus verliezen. Een bedrijf dat zich op het jeugdpubliek wil concentreren, kan bij zijn oudere klanten afnemers vinden voor zijn producten.

De advertentie kan niet worden geherformuleerd om deze oudere consumenten te omvatten, ook al kunnen ze een aantrekkelijke propositie voor het maken van inkomsten zijn. Het middenpad zou niet aantrekkelijk zijn voor de beoogde doelgroep, de jeugd.

Zodra een bedrijf zijn doelgroep heeft geïdentificeerd, moet het het grondig onderzoeken om het beter te begrijpen. Het moet analyseren waarom een ​​klant zijn product zou kopen, en de keuzecriteria die hij zou gebruiken om merken te evalueren.

Keuzecriteria zijn de factoren die klanten gebruiken om de merken in de productcategorie te evalueren. Deze worden op hun beurt gevormd door verschillende andere externe factoren (zoals inkomen, sociale klasse, invloed van referentiegroepen, cultuur, koopsituaties) en psychologische factoren (zoals percepties, houding en betrokkenheid).

Adverteren op zakelijke markten kan interessant zijn, maar ook intrigerend, omdat verschillende leden van de beslissingseenheid verschillende keuzecriteria gebruiken om een ​​product te evalueren. Een inkoopmanager gebruikt bijvoorbeeld de kosten van een product om te evalueren of hij het kan kopen, terwijl een ingenieur hetzelfde product evalueert op basis van zijn technische verfijning.

Idealiter zou een leverancier twee advertenties moeten gebruiken, een waarin de technische verfijning van het product wordt getoond en de andere die de lage relatieve kosten benadrukt. Zelfs het media-voertuig dat voor de twee advertenties wordt gebruikt, moet anders zijn, want terwijl de ingenieur technische tijdschriften zou lezen om zichzelf op de hoogte te houden van de nieuwste technologieën in zijn vakgebied, zou de inkoopmanager commerciële tijdschriften lezen om zichzelf op de hoogte te houden van de tarieven van producten die hij is waarschijnlijk te kopen.

Consumentenbeslissingen kunnen ook verschillende stadia omvatten en meerdere rollen die door verschillende mensen worden gespeeld, afhankelijk van het type aankoopbeslissing dat wordt genomen. De adverteerder moet de focus van de advertentie bepalen in termen van het aanpakken van een bepaald keuzecriterium dat wordt gebruikt door een belangrijke beslissingsnemer.

Net als in industriële markten, moet een bedrijf mogelijk meer dan één advertentie plaatsen om de verschillende keuzecriteria aan te pakken die door de verschillende spelers in het besluitvormingsproces worden gebruikt. Het is belangrijk om te beslissen wie de advertentie probeert te imponeren en te beïnvloeden, en vervolgens de aantrekkingskracht ervan op de juiste manier in te kaderen.