Factoren die van invloed kunnen zijn op Human Resources Management in de toekomst

Enkele van de factoren die in de toekomst van invloed kunnen zijn op personeelsbeheer zijn:

(i) Een grotere, snellere en grotere groei van de industrialisatie wordt verwacht in het volgende decennium.

(ii) Er is een kans op meer overnames, overnames en fusies in de toekomst in India;

(iii) Met de intrede en invloed van meer multinationals, toenemende concurrentie en kwaliteitsnormen is het zeer waarschijnlijk dat veel kleine inheemse eenheden ziek zullen worden;

(iv) Met de opkomst van veel grote en gigantische bedrijven met ISO 9000, kan het hebben van grootschalige economieën de kleine en kleine eenheden dwingen tot liquidatie;

(v) Voor grote investeringen en modernisering zijn hooggekwalificeerde en technisch opgeleide mensen nodig om minder opgeleide, ongeschoolde en overtollige arbeidskrachten te vervangen;

(vi) Met de grotere behoeften aan interpersoonlijke vaardigheden, zullen gedrags- en adviesvaardigheden van leidinggevenden en dus grotere opleidingsbehoeften in deze richting onvermijdelijk ontstaan;

(vii) Er zou een mogelijkheid zijn voor verandering in de wetgeving van de overheid om het beleid inzake industriële betrekkingen te reguleren en de HRM-benadering kan brede erkenning krijgen.

(viii) Kwaliteit van werk en kwaliteitskringprogramma's kan meer acceptatie krijgen;

(ix) Geautomatiseerd informatiesysteem zal in toenemende mate worden gebruikt voor een effectieve beoordeling van personeelsbeheer.

(x) Het verlichte management zal steeds meer beseffen dat er behoefte is aan human resources om met hun mensen om te gaan vanwege de opkomende bedrijfsomgeving, ondersteund door alle bovengenoemde factoren.

Al deze factoren kunnen van essentieel belang zijn voor het management om in de komende dagen meer belang te hechten aan HRM en HRD. Bovendien zou de druk op het management voor het verhogen van de efficiëntie en prestaties hoog zijn als gevolg van hogere investeringen en hogere concurrentie.

Het management zal het competentieniveau van zijn medewerkers voortdurend moeten beoordelen en herbeoordelen. Overtollige mankracht moet worden vervangen of opnieuw geschoold of opnieuw worden opgeleid en nieuwe talenten en vaardigheden worden geïntroduceerd. Er zijn opleidings- en ontwikkelingsprogramma's nodig om personeel te motiveren om aan de nieuwe eisen te voldoen.

Een menselijke benadering van menselijke hulpbronnen zal de noodzaak van het uur zijn. Het werk van HRD-manager is ongetwijfeld dynamisch, terwijl alle managers de "HRD-aanpak" moeten bevorderen. Personeelsbeheer zal een cruciale rol spelen bij het effectief beheren van de onderneming in de nabije toekomst.

In de toekomst zal een human resources professional, of een manager met een humane geesteshouding, alleen in staat zijn om een ​​bedrijf succesvol te beheren.