Ecosysteem: opmerkingen over typen, functies en structuur van ecosystemen

Ecosysteem: opmerkingen over typen, functies en structuur van ecosystemen!

Typen ecosystemen:

Typen ecosystemen worden grofweg in twee typen ingedeeld:

1. Natuurlijk ecosysteem:

Ecosysteem dat automatisch werkt onder de activiteiten van natuurlijke omstandigheden.

Afbeelding met dank aan: cwcbiology.wikispaces.com/file/view/ecosystem.JPG/30476756/ecosystem.JPG

2. Kunstmatig ecosysteem:

Ecosysteem dat door mensen wordt gecontroleerd en gemanipuleerd.

Functies van natuurlijk ecosysteem :

De functie van ecosysteem kan onder drie hoofden worden bestudeerd:

1. Trofische niveauinteractie:

Behandelt hoe de leden van ecosystemen verbonden zijn op basis van voedingsbehoeften.

2. Ecologische successie:

Het behandelt de veranderingen in functies / leden van een ecosysteem gedurende een bepaalde periode.

3. Biogeochemie:

Het richtte zich op het fietsen van essentiële materialen in een ecosysteem.

Structuur van een ecosysteem :

De structuur van het ecosysteem bestaat uit twee componenten:

1. Biotische component of levende component.

2. Abiotische component of niet-levende component.