5 Belangrijke maatregelen voor duurzame ontwikkeling

Enkele van de belangrijke maatregelen voor duurzame ontwikkeling zijn de volgende:

(i) Technologie:

Het gebruik van de juiste technologie is een methode die lokaal aanpasbaar, milieuvriendelijk, efficiënt gebruik en cultureel geschikt is.

Afbeelding Courtesy: thenetworks.co.za/wp-content/uploads/2012/06/6910664-development.jpg

Het gaat meestal om lokale middelen en lokale arbeid. Inheemse technologieën zijn nuttiger, kosteneffectiever en duurzamer. De natuur wordt vaak als een model gezien, waarbij de natuurlijke omstandigheden van die regio als componenten worden gebruikt. Dit concept staat bekend als "design with nature". De technologie zou minder middelen moeten gebruiken en zou minimaal afval moeten produceren.

(ii) Reduceren, hergebruiken en recyclen aanpak:

De 3-R benadering die minimalisering van het gebruik van hulpbronnen bepleit, ze telkens opnieuw gebruikt in plaats van deze door te geven aan de afvalstroom en de materialen te recyclen, is een lange weg om de doelen van duurzaamheid te bereiken. Het vermindert de druk op onze bronnen en vermindert de afvalproductie en vervuiling.

(iii) Bevordering van milieueducatie en -bewustzijn:

Door milieueducatie centraal te stellen in alle leerprocessen, kan het denkpatroon en de houding van mensen ten opzichte van onze aarde en het milieu enorm worden verbeterd. Het introduceren van een onderwerp vanaf de schoolfase zal bij kleine kinderen een gevoel van verbondenheid met de aarde oproepen. 'Aarde-denken' zal geleidelijk worden opgenomen in ons denken en handelen, wat enorm zal bijdragen aan het transformeren van onze levensstijl naar duurzame.

(iv) Gebruik van hulpbronnen als per draagvermogen:

Elk systeem kan op lange termijn een beperkt aantal organismen ondersteunen, die bekend staan ​​als zijn draagvermogen. In het geval van mensen wordt het concept van de laadcapaciteit des te complexer. Het is omdat mensen, in tegenstelling tot andere dieren, niet alleen voedsel nodig hebben om te leven, maar ook zoveel andere dingen nodig hebben om de kwaliteit van leven te behouden. Duurzaamheid van een systeem hangt grotendeels af van de draagkracht van het systeem. Als de draagkracht van een systeem wordt overschreden (bijvoorbeeld door overexploitatie van een hulpbron), begint de aantasting van het milieu en gaat deze door tot een punt van geen terugkeer is bereikt.

Draagvermogen heeft twee basiscomponenten:

ik. Ondersteunende capaciteit dwz het vermogen om te regenereren

ii. Assimilatiecapaciteit dwz het vermogen om verschillende spanningen te verdragen.

Om duurzaamheid te bereiken, is het erg belangrijk om de middelen te gebruiken op basis van de bovenstaande twee eigenschappen van het systeem. Het verbruik mag de regeneratie niet overschrijden en veranderingen mogen niet buiten de tolerantie van het systeem plaatsvinden.

(v) Verbetering van de kwaliteit van leven, inclusief sociale, culturele en economische dimensies:

Ontwikkeling moet niet alleen gericht zijn op een deel van al welvarende mensen. Het zou eerder het delen van voordelen tussen rijk en arm moeten omvatten. De stammen, etnische mensen en hun cultureel erfgoed moeten ook worden geconserveerd. Er moet een sterke participatie van de gemeenschap zijn in beleid en praktijk. De bevolkingsgroei moet worden gestabiliseerd.