6 Belemmeringen die hindernissen creëren in het harmonisatieproces

De volgende punten belichten de zes obstakels die hindernissen creëren bij het harmonisatieproces van de boekhouding.

Harmonisatieproces Barrière # 1. Spirit of Nationalism:

Geest van nationalisme tussen boekhoudkundige professionals in verschillende landen creëert soms hindernissen bij het aanvaarden van compromissen die zij moeten maken bij het wijzigen van hun boekhoudpraktijken. Nationale trots verhindert hen bereidwillig het idee te accepteren dat zijn boekhoudprincipes inferieur zijn aan die van een ander land, hoewel de accountant een sterke voorstander van harmonisatie kan zijn.

Harmonisatieproces barrière # 2. Verschillende juridische omgevingen:

Juridische of wettelijke omgeving speelt een dominante rol in de ontwikkeling van de boekhoudkundige gedachte in elk land. Juridische systemen verschillen van land tot land. Aangezien het rechtssysteem in een land een sterke invloed uitoefent op de boekhoud- en rapportagepraktijken, is het duidelijk dat tenzij en totdat uniformiteit in wetten mogelijk is, het moeilijk zal zijn om het doel van harmonisatie van uiteenlopende boekhoudpraktijken te bereiken.

Harmonisatie van rechtsstelsels is vereist voordat harmonisatie van boekhoudpraktijken kan plaatsvinden, zoals burgerlijk recht, common law-systeem en continentaal systeem. Landen met een continentaal systeem zijn bijvoorbeeld kieskeurig over handhaving van regels. Ze laten geen ruimte over voor de rol van de accountant. Hier heerst meer stijfheid.

Harmonisatieproces Barrière # 3. Variërende doelstellingen van financiële rapportage:

Het doel van financiële rapportage verschilt van land tot land. Dat kan ook de mogelijke oorzaak zijn van variatie in rapportagepraktijken. Financiële rapportage in elk land wordt gedaan door rekening te houden met de doelgroepen. In Noord-Amerika zijn bijvoorbeeld doelgroepen de investeerders en crediteuren, terwijl zoals in Europese landen zoals Frankrijk en Duitsland, de boekhouding wordt uitgevoerd voor inkomsten en overheidsinstellingen.

Harmonisatieproces Barrière # 4. Gebrek aan sterke professionele boekhoudkundige instituten:

IASC speelt op mondiaal niveau een dominante rol bij de ontwikkeling van IAS. Deze commissie werkt via nationale professionele instituten, bijvoorbeeld ICAI, ICWAI zijn de leden van IASC. In landen waar professionele instituten niet sterk genoeg zijn om de normen geïmplementeerd te krijgen in hun respectievelijke landen, zal het een moeilijke taak zijn om harmonisatie in uiteenlopende boekhoudpraktijken tot stand te brengen.

Harmonisatieproces Barrière # 5. Economische kloof tussen ontwikkelde en ontwikkelingslanden:

Er is een brede economische kloof tussen ontwikkelde en ontwikkelingslanden. Deze kloof is een hindernis voor het tot stand brengen van harmonisatie in uiteenlopende boekhoudpraktijken. Het is beter om de wisselwerking tussen economisch en boekhoudsysteem te begrijpen.

Accountants van één land moeten een sterke band onderhouden met accountants van andere landen om de praktijken in de verschillende landen te begrijpen. Bij het verzoenen van de bestaande diversiteit in boekhoudpraktijken is samenwerking tussen accountants, politici, economen en onderwijskundigen noodzakelijk.

Harmonisatieproces barrière # 6. Concurrentie tussen internationale standaard setters:

Ongewenste concurrentie tussen internationale instituten die zich bezighouden met de ontwikkeling van boekhoudnormen is ook een grote hindernis bij het naar voren brengen van harmonisatie. ISAB, OECD en IFAC proberen bijvoorbeeld hun inspanningen van verschillende landen te ontwikkelen en te herzien om hun boekhoudkundige verschillen op hun eigen manier te verminderen.

Verhoogde harmonisatie kan worden bereikt als internationale inspanningen worden geleverd door internationale standaardinstituten.