Action Research Model of Organization Development (uitgelegd met diagram)

Wat is actieonderzoek? Het is een onderzoek met een doel om het heden te vergemakkelijken om de toekomst te bereiken.

French en Bell hebben actieonderzoek gedefinieerd als volgt:

"Actieonderzoek is het proces van het systematisch verzamelen van onderzoeksgegevens over een lopend systeem in verhouding tot een bepaald doel, doel of behoefte van dat systeem, het terugvoeren van deze gegevens in het systeem, het ondernemen van actie door geselecteerde variabelen binnen het systeem te wijzigen op basis van de gegevens en op hypothese en de resultaten van acties evalueren door meer gegevens te verzamelen ".

Actieonderzoek verwijst dus naar het doorzoeken van acties met als doel de organisatie te helpen haar doelen te bereiken. Actieonderzoek omvat een continue reeks van activiteiten die in de organisatie moeten worden ondernomen om een ​​oplossing voor het probleem te vinden. Vanuit dit perspectief bekeken, wordt actie-onderzoek gezien als een proces van OD. Verschillende activiteiten die te maken hebben met actieonderzoek van OD worden gepresenteerd in Figuur 12.3.

Het is duidelijk uit figuur 12.3 dat actieonderzoeksmodel van OD bepaalde cyclische en continue stappen heeft. Het begint met de perceptie van het probleem in de organisatie. Dit maakt het mogelijk om door een bepaalde gedragsadviseur in te grijpen om een ​​diagnose van het probleem te stellen.

De consultant kan een interne of externe consultant zijn, maar moet onpartijdig, realistisch en objectief zijn in het diagnosticeren van het probleem. Gegevensverzameling is de eerste stap in probleemdiagnose. De vereiste gegevens kunnen worden verzameld via een interviewmethode of een vragenlijstmethode of een combinatie van beide. Zodra de gegevens zijn verzameld, bespreekt de consultant deze gegevens met leidinggevenden om het probleem te diagnosticeren.

Nadat het probleem geïdentificeerd en gediagnosticeerd is, is de volgende activiteit in het actieonderzoek om de organisatie voor te bereiden op geschikte interventietechnieken. Feedback op basis van gegevensdiscussie wordt dan beschikbaar gemaakt voor een groter aantal leidinggevenden om hun commentaar erop te vragen. Vervolgens wordt een geplande actie bedacht, maar deze wordt beperkt tot een specifiek systeem. Zodra de bedachte en voorgestelde interventieactie is geïmplementeerd, wordt het noodzakelijk om de effectiviteit ervan te evalueren.

In het geval dat de interventie ineffectief blijkt te zijn, worden de gegevens opnieuw verzameld en wordt de herziene actie of interventie doorzocht, uitgevoerd en geëvalueerd. Dit proces gaat door tot het doel van de organisatie effectief wordt bereikt.