Procesherstructurering versus totaal kwaliteitsbeheer

Procesherstructurering versus volledig kwaliteitsbeheer!

Total Quality Management (TQM) is het middel om het doel van "totale kwaliteit" te bereiken. De technieken die worden gebruikt voor continue verbetering en procesherstructurering zijn de tools van TQM.

In Japan wordt continue verbetering Kaizen genoemd. Dit is incrementele, geleidelijke en continue verbetering. Volgens Masaaki Imai, die de term bedacht, betekent "Kaizen" verbetering. Het betekent continue verbetering van iedereen - zowel managers als werknemers. De strategie van Kaizen handhaaft en verbetert de werkstandaard door kleine geleidelijke verbeteringen. In het algemeen kan verbetering worden gedefinieerd als Kaizen en innovatie.

Kaizen betekent geleidelijke, incrementele, continue verbetering. Innovatie vraagt ​​om de radicale verbeteringen als gevolg van grote investeringen in technologie en / of apparatuur. Maar de moderne benadering van totaal kwaliteitsbeheer omvat zowel incrementele als baanbrekende verbeteringen onder de term 'continue verbetering'.

Wanneer re-engineering plaatsvindt, moet het doel van totale kwaliteit altijd voorop staan ​​om succes te garanderen. Anders kan de implementatie duur zijn en nog steeds geen acceptabele of langetermijnresultaten opleveren. Procesherstructurering benadrukt het radicaal veranderen van de bestaande processen in de veronderstelling dat die veranderingen de globale prestaties van het bedrijf of de prestaties van een van zijn specifieke processen zeker zullen verbeteren.

Om echter effectief te zijn, moeten de interne organisatie en processen van een bedrijf rechtstreeks en formeel gekoppeld zijn aan het verbeteren van de winstgevendheid door te voldoen aan de behoeften van zijn klanten. Als deze relatie vanaf het begin correct en expliciet is vastgelegd, kan re-engineering een van de beste hulpmiddelen zijn om totale kwaliteit te bereiken en de prestaties van een bedrijf aanzienlijk verbeteren.