De milieueffectbeoordeling: bezwaren en actieprogramma

Het waarschijnlijke effect van antropogene activiteiten (door het gebruik van natuurlijke hulpbronnen) op het milieu wordt 'milieu-impact' genoemd.

De beoordeling en evaluatie van milieueffecten van menselijke acties kan worden aangeduid als "milieueffectbeoordeling" (MEB). De 'milieueffectverklaring' (EIS) verwijst naar algemene verklaringen over de waarschijnlijke impact van menselijke activiteiten op het milieu tijdens de exploitatie en verwerking van natuurlijke hulpbronnen.

De bredere aspecten van de EIA zijn:

(i) Beoordeling van de heersende milieuomstandigheden;

(ii) Beoordeling van productiemethoden - zowel bestaande als voorgestelde;

(iii) Methodologieën gerelateerd aan EIA;

(iv) de mogelijke impact van projecten op het milieu - zowel bestaande als voorgestelde;

(v) Ontwikkeling van technieken voor het behoud van het milieu door de bestaande productietechnologie aan te passen en te verbeteren.

Doelstellingen van milieueffectrapportage:

De EIA begon in 1969 met de inwerkingtreding van de National Environmental Policy Act (NEPA) in de VS.

De belangrijkste doelstellingen van NEPA zijn als volgt:

1. Een nationaal beleid verklaren om een ​​productieve relatie tussen mens en milieu te waarborgen;

2. Om inspanningen te bevorderen zodat schade aan het milieu kan worden voorkomen;

3. Om ons huidige niveau van begrip van ecologisch systeem en natuurlijke rijkdommen te verbeteren cruciaal voor het overleven van mensen;

4. Het opzetten van een Council on Environmental Quality (CEQ).

Na de inwerkingtreding van NEPA, moest geen goedkeuring worden gegeven aan een voorgestelde ontwikkelingsplanning en projecten als de milieueffectbeoordeling niet werd uitgevoerd.

In India werd de EIS in 1978 geïntroduceerd en omvat nu projecten zoals:

(a) (i) riviervallei (ii) thermisch vermogen (iii) mijnbouw (iv) industrieën (v) nucleaire krachten (vi) spoorwegen, wegen, snelwegen, bruggen (vii) havens en havens (viii) luchthavens (ix) nieuw steden (x) communicatieprojecten;

(b) Die waarvoor de goedkeuring vereist is van de Public Investment Board / Planning Commission / Central Electricity Authority;

(c) die verwezen naar het Ministerie van Milieu en Bossen door andere ministeries;

(d) Degenen die gevoelig zijn en zich bevinden in milieugevaarlijke gebieden;

(e) PSU's van het Centrum waar het project meer kost dan Rs 50 crore.

Een in januari 1994 afgegeven kennisgeving maakt de MEB wettelijk verplicht voor 29 categorieën ontwikkelingsprojecten in verschillende sectoren, zoals industrie, mijnbouw, irrigatie, elektriciteit, vervoer, toerisme, communicatie, enz. De MER-kennisgeving werd in 1984 gewijzigd om de openbare hoorzitting openbaar te maken. integraal onderdeel van de beoordelingsprocedure. Milieuverantwoording wordt verleend door de Impact Assessment Agency in het ministerie van milieu en bossen.

Deze bevoegdheid is gedelegeerd aan de deelstaatregeringen in het geval van warmtekrachtcentrales van om het even welke capaciteit, op gas / naphta gebaseerde en op kolen gebaseerde elektriciteitscentrales met wervelbedtechnologie tot 500 MW capaciteit en conventionele op steenkool gebaseerde krachtcentrales tot Capaciteit van 250 MW, behalve wanneer deze zich binnen 25 km van de grens van de gereserveerde bossen, biosfeerreservaten en kritisch verontreinigde gebieden bevindt of binnen 50 km van de grens tussen staten.

In het geval van projecten binnen de bestaande havenlimieten, met uitzondering van gebieden die zijn geclassificeerd als CRZ-I, is de bevoegdheid om toestemming te krijgen in het kader van de kennisgeving van de kustverordening zone gedelegeerd aan het ministerie van oppervlaktevervoer. Speciale groepen / commissies en task forces worden gevormd wanneer en wanneer nodig voor deskundige inbreng bij grote projecten. Na gedetailleerde inspectie en beoordeling doet het beoordelingscomité zijn aanbevelingen voor goedkeuring of afwijzing van het project.

Met het oog op transparantie is de positie van bossen en milieu-inklaring sinds februari 1999 op de website geplaatst. Afhankelijk van de aard van het project worden bepaalde veiligheidsmaatregelen aanbevolen. Voor het bewaken en tijdig uitvoeren van de voorgestelde waarborgen zijn er zes regionale kantoren van het ministerie opgezet in Shillong, Bhubaneswar, Chandigarh, Bangalore, Lucknow en Bhopal.

Er is een Nationale Milieu Beroepsautoriteit opgericht om beroep aan te tekenen met betrekking tot de afwijzing van voorstellen vanuit het oogpunt van de omgeving. Het doel is om transparantie te brengen in het proces en de verantwoording, en om een ​​soepele en snelle implementatie van ontwikkelingsplannen en -projecten te waarborgen.

Er is een Environmental Impact Assessment Authority voor het nationale hoofdstedelijke Gewest (NCR) opgericht om milieuprojectproblemen aan te pakken die voortkomen uit projecten die zijn gepland in de NCR.

Environment Action Program:

De regering heeft in januari 1994 een milieuactieprogramma (MAP) opgesteld. Het doel is om de milieueffectbeoordeling van verschillende projecten te versterken via een georganiseerd systeem van boekhouding van natuurlijke hulpbronnen en milieustatistieken.

Het EAP richt zich op de volgende gebieden:

(i) behoud van de biodiversiteit, met inbegrip van bossen, het mariene leven en bergecosystemen;

(ii) behoud van bodem en vocht en ervoor te zorgen dat waterbronnen niet vervuild raken;

(iii) Beheersing van industriële vervuiling en afval;

(iv) Toegang tot schone technologieën;

(v) Aanpak van stedelijke milieukwesties;

(vi) Het versterken van milieueducatie, training, bewustwording en middelenbeheer;

(vii) Alternatief energieplan.

De in het kader van het EAP geplande programma's zijn afgestemd op de aandachtsgebieden die zijn vastgesteld in Agenda 21 die op de wereldtop in juni 1992 is aangenomen.

Milieu management:

Milieubeheer is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat we een verstandig gebruik maken van onze natuurlijke hulpbronnen en voor duurzame ontwikkeling. Het beheer van milieuhulpbronnen omvat stappen voor hun instandhouding, zodat we onze behoeften kunnen vervullen zonder de belangen van de komende generaties in gevaar te brengen. Milieubeheer is nodig om te zorgen dat het ecosysteem veerkrachtig blijft; de biodiversiteit van soorten wordt behouden; en het milieu is duurzaam.