Organisatiestructuur: aard, voordelen en tendensen

Lees dit artikel voor meer informatie over organisatiestructuur. Na het lezen van dit artikel zul je leren over: 1. Betekenis van organisatiestructuur 2. Aard en kenmerken van organisatiestructuur 3. Voordelen 4. Demers.

Betekenis van organisatiestructuur:

Organisatiestructuur is het patroon van de organisatiehiërarchie op basis van autoriteitsverantwoordelijkheid.

Volgens Lounsbury Fish is "organisatiestructuur meer dan een grafiek. Het is een mechanisme waardoor het management de coördinatie coördineert en het bedrijf controleert. Het is de basis van het management. "

"Een organisatie is een groep individuen gecoördineerd in verschillende niveaus van autoriteit en specialisaties om de doelen en doelstellingen van de organisatie te bereiken." -Kossen

"Organisatie is het proces van identificeren en groeperen van het uit te voeren werk, definiëren en delegeren van verantwoordelijkheid en autoriteit en het aangaan van relaties met als doel mensen in staat te stellen het meest effectief samen te werken bij het vaststellen van doelen" -Allen

De organisatiestructuur is een van de krachten die het doel van de organisatie beïnvloeden. Het is zo ontworpen dat het een instrument is om het sociale doel te bereiken. De mate waarin een organisatie in staat is haar doel te bereiken, wordt grotendeels bepaald door haar structuur.

Dus, een structuur is ontwikkeld om de vorm te geven aan een voorlopig idee in de beginfase. In het begin is de structuur heel eenvoudig omdat de organisatiegrootte klein is. Naarmate de organisatie groeit, wordt het complex en heeft het plannen en een systematische aanpak nodig.

Aard en kenmerken van organisatiestructuur:

Kenmerken en kenmerken van de organisatiestructuur zijn:

1. Het vergemakkelijkt de coördinatie van organisatorische activiteiten en taken.

2. Het beschrijft het patroon van formele relaties en plichten tussen mensen op verschillende posities in de organisatie.

3. In de uitgebreide hiërarchische relatie tussen verschillende managementniveaus binnen de organisatie.

4. Het vergemakkelijkt de implementatie van beleid, werkwijzen, procedures, normenevaluatiesystemen enz. Die de activiteiten en de relatie tussen mensen in de organisatie sturen.

5. Het beschrijft de activiteiten en taken die zijn toegewezen aan verschillende afdelingen en mensen in de organisatie.

Voordelen van organisatiestructuur:

De verdiensten van een goed ontworpen organisatiestructuur zijn als volgt:

1. De activiteiten van de individuen en de groepen zullen rationeler, stabieler en voorspelbaarder worden.

2. Een ordelijke hiërarchie waarin mensen in een zinvolle volgorde verwant zijn, zal resulteren. De individuele verantwoordelijkheid zal duidelijk bekend zijn en de autoriteit om te handelen zal worden gedefinieerd.

3. Individuen worden geselecteerd op basis van het vermogen om verwachte taken uit te voeren. Vereenvoudiging en specialisatie van taaktoewijzing is mogelijk op een effectievere manier.

4. Richtings- en operationele doelen en procedures zullen duidelijk worden bepaald en de energieën die aan hun prestatie zijn gewijd.

5. Beschikbare middelen zullen op de meest effectieve manier worden gebruikt.

6. Een dergelijke organisatie kan de behandeling van de individuele werknemers meer democratisch maken, omdat patronage en vriendjespolitiek worden verminderd.

7. Werknemers zullen profiteren van geplande superieure ondergeschikte relaties waarin elk werk essentiële ondersteuning en richting krijgt.

Demerits van organisatiestructuur:

Nadelen van het hebben van een organisatiestructuur zijn als volgt:

1. Individuele creativiteit en originaliteit kunnen worden onderdrukt door de nogal rigide bepaling van taken en verantwoordelijkheden.

2. Werknemers kunnen worden:

1. Individuele creativiteit en originaliteit kunnen worden onderdrukt door de nogal rigide bepaling van taken en verantwoordelijkheden.

2. Werknemers kunnen minder bereid worden taken aan te nemen die formeel geen deel uitmaken van hun oorspronkelijke opdracht.

3. Heel vaak lijken de vaste verhoudingen en machtslijnen onbuigzaam en moeilijk aan te passen aan veranderende behoeften.

4. Ze veroorzaken angst bij individuele werknemers door te zwaar op routine en conformiteit te drukken.

5. Ze worden te duur in termen van tijd en menselijke waardigheid om organisatorische regels en voorschriften te implementeren.

6. Interpersoonlijke communicatie kan worden vertraagd of gestopt als gevolg van strikte naleving van formele communicatielijnen.

7 Organisaties hebben de neiging om geen rekening te houden met belangrijke verschillen in werknemers als mensen.

Deze nadelen kunnen worden verminderd door zorgvuldige planning en inspanningen van supervisors om te kunnen reageren op menselijke problemen die zijn ontstaan ​​door formele organisatiestructuren.