Hindoe en islamitisch huwelijk (7 verschillen)

Hindu-huwelijk verschilt van islamitisch huwelijk met betrekking tot doelen en idealen:

(i) Doelstellingen en idealen:

Hindu-huwelijk is een religieus sacrament omdat het alleen als compleet wordt beschouwd wanneer bepaalde religieuze riten worden uitgevoerd met de begeleiding van de heilige Vedische hymnen. Religieuze gevoelens spelen hier een dominante rol. Aan de andere kant heeft het islamitische huwelijk niets met religie te maken. Het is puur een sociaal contract. Dharma wordt beschouwd als het primaire doel van het hindoe-huwelijk, gevolgd door "Praja" en "Rati". Een hindoe trouwt met als enige doel het verrichten van bepaalde religieuze en huishoudelijke plichten, terwijl bevrediging van seksuele drang en legalisering van kinderen de belangrijkste drijfveren zijn van het islamitische huwelijk.

(ii) Endogamyregels:

De endogamieregels beperken de Hindoes om te trouwen in hun eigen kaste maar tussen de moslims vindt het huwelijk plaats tussen familie en familie.

(iii) Exogamische regels:

Wat betreft de regel van exogamie, past de moslimgemeenschap dit toe op zeer naaste familieleden; die nauw met elkaar verbonden zijn. Maar onder de hindoes heersen verschillende soorten van exogamische regels, zoals gotra exogamy, praver exogamy en sapinda exogamy die bepalen dat de nabestaanden van zeven generaties vanaf de zijde van de vader en vijf generaties van de kant van de moeder niet met elkaar kunnen trouwen. Daarom is het veld voor het maken van huwelijkse allianties in de hindoeïstische samenleving veel beperkter dan in de moslimgemeenschap.

(iv) Kenmerken van het huwelijkssysteem:

In het islamitische huwelijk komt het voorstel van de zijde van de jongens en moet het in dezelfde vergadering worden aanvaard door de bruid in aanwezigheid van twee getuigen. Ze beoefenen ook polygamie en hebben de overweging van een onregelmatig of nietig huwelijk. Shia gemeenschap keurt 'Muta' huwelijk goed Moslim benadrukt ook de capaciteit van een persoon om een ​​huwelijk aan te gaan, maar de Hindoe wet verbiedt bigamie en heeft geen onregelmatige of nietige of geen voorziening voor tijdelijk huwelijk en heeft geen gewoonte van voorstel en acceptatie en zij doen niet geloven in het vermogen om een ​​contract af te sluiten.

(v) Huwelijksrelaties:

Het hindoe-huwelijk is niet oplosbaar en is een permanente band, waarvan wordt aangenomen dat het zelfs na de dood standhoudt. Op dit moment is de beslissing van de rechtbank vereist voor een ontbinding van het huwelijk. Aan de andere kant kan het moslimmannetje op eenvoudige wijze van zijn vrouw scheiden door talaq uit te spreken. Ontbinding van huwelijken tussen de moslims vereist geen tussenkomst van de rechtbank.

(vi) Praktijk van Dower:

In de moslimgemeenschap vinden we het gebruik van bruidschat, betaald door de man aan zijn vrouw op het moment van het huwelijk of zelfs daarna met betrekking tot de vrouw en de vrouw heeft absolute controle over het. Het is heel anders dan het bruidsschat systeem van de hindoe.

(vii) Aard van het huwelijk:

Moslim van de vrouwen observeert "Iddat" na ontbinding van het huwelijk, maar hindoes houden zich niet aan "Iddat" voor het aangaan van een huwelijk. Moslim-weduwe mag hertrouwen na het wachten op de periode van "iddat" maar in Hindu-gemeenschap, hoewel weduwenhertrouwen wettelijk wordt geaccepteerd, in de praktijk het wordt neergekeken door de hindoegemeenschap. Het is dus duidelijk dat moslimvrouwen geen gelijke rechten hebben gekregen in burgerlijke staat, aangezien de man het recht heeft om met meerdere vrouwen tegelijk te trouwen, terwijl de vrouw slechts één man kan trouwen.