Oorzaken en soorten conflicten gevonden in een organisatie

Oorzaken van conflicten:

De oorzaken van conflicten kunnen het best worden begrepen door de analyse van de bronnen van conflicten. In feite zijn conflicttriggers al uitgewerkt, maar hier moeten we ons concentreren op een gedetailleerde categorisering van die triggers door de classificatie van de oorzakelijke factoren van conflict.

Op behoeften gebaseerde conflicten:

Medewerkers verschillen in hun waargenomen behoeften, dus afhankelijk van de gevarieerde aard van hun behoeften, kan conflict te wijten zijn aan een veelheid aan behoeften, aan congruentie van behoeften, ontevredenheid van de behoeften en een dilemma van keuze.

Conflicten met werkomgeving:

De werkomgeving kan ook een potentiële bron van conflicten zijn. De functie-rollen van individuele werknemers, hun werkinteracties, conflicten tussen lijn en personeel en uiteindelijk de baan zelf kunnen de mogelijke bronnen van conflicten zijn.

Factoren en conflicten in de organisatie:

Vaak kunnen organisatorische factoren zoals autoriteit en verantwoordelijkheid, overmatige of lage standaardisatie, overdrachten, communicatie, schaarste aan middelen, enz. De potentiële bronnen van conflicten zijn.

Doelen en conflicten:

Vaak ontstaat er een conflict vanwege de verschillen in de doelen en doelstellingen, zowel tussen individuen onderling als tussen individuen en organisaties. Het kan een win-winconflict, verlies-verliesconflict of een win-verliezen conflict zijn.

Individuele factoren:

Mensen verschillen ook van elkaar in termen van verschillen in cultuur, opleiding, status, ideologie, houding, ervaring, competitie en conflict. Dergelijke individuele verschillen kunnen de mogelijke bronnen van conflicten zijn.

Soorten conflicten:

Hoewel we de bijdrage van Fred Luthan aan conflict erkennen, hebben we verschillende soorten conflicten geclassificeerd als intrapersoonlijke, interpersoonlijke, intergroeps- en organisatieomgeving. Interpersoonlijke conflictproblemen kunnen echter worden aangepakt door middel van het wervings- en selectieproces door de kandidaten met een profielverschil niet in overweging te nemen. Vandaar dat organisaties het voorkomen van dergelijke conflicten kunnen voorkomen door diegenen uit te schakelen die niet compatibel zijn.

De meest voorkomende conflicten in organisaties kunnen als volgt worden geclassificeerd:

Interpersoonlijk conflict:

Dit type conflict speelt zich af tussen twee of meer personen en komt het meest voor in organisaties. Verschillen in percepties, doelen, attitudes en waarden, persoonlijkheidsconflicten en concurrentiekracht zijn de voornaamste bronnen van interpersoonlijk conflict.

Conflict tussen groepen:

Conflicten tussen groepen zijn duidelijker wanneer een organisatiestructuur zelf de onderlinge afhankelijkheid tussen groepen vergroot. Omdat verschillende groepen mogelijk onverenigbare doelen hebben en verschillende groepen kunnen strijden om algemene en schaarse bronnen, zijn conflicten tussen groepen onderling beter zichtbaar in organisaties.

Conflict tussen een organisatie en de heersende werkomgeving:

Om het hoofd te bieden aan de concurrentiedruk, voelen organisaties zich vaak genoodzaakt een nieuwe werkcultuur aan te nemen die afwijkt van hun eeuwenoude praktijken. Dit creëert een conflict tussen de organisatie en de organisatiepraktijken, wat in het extreme stadium leidt tot grote organisatorische problemen, zoals een hoge uitputtingsgraad, onrust onder werknemers en grote arbeidsverhoudingen.