Top 7 Functies van een hoofdaccountant - Uitgelegd!

De hoofdaccountant is precies zoals een spaak in een wiel, die de velg van het wiel verbindt en de hub die de informatie ontvangt. Hij verwerkt die informatie en stuurt de verwerkte informatie vervolgens terug naar waar het vandaan kwam. De functie van controllership omhelst binnen haar brede bereik en brede curven, alle boekhoudfuncties inclusief advies aan het management over de te nemen stappen in een gegeven set van omstandigheden met als doel de rol van de instelling in zakelijke aangelegenheden volledig te elimineren.

De hoofdaccountant staat bekend als controller in de Verenigde Staten van Amerika. De feitelijke positie van de hoofdaccountant in het bedrijf hangt af van zijn eigen bekwaamheid en de bestuurlijke structuur van het bedrijf. Wat ook de positie van de hoofdaccountant mag zijn, en met welke naam hij ook genoemd mag worden, één ding is heel duidelijk dat zijn belangrijkste functie erin bestaat het management bij te staan ​​bij het goed uitvoeren van zijn functie.

De functies van een hoofdaccountant zijn dus:

(1) Planning voor controle:

Hij vestigt, coördineert en beheert een adequaat plan voor de beheersing van operaties. Volgens de vereisten van het bedrijf moet een dergelijk plan voorzien in onkostenbudgetten, kostennormen, verkoopprognoses, winstplanning en kapitaalinvesteringen. De noodzakelijke procedure voor de uitvoering van het plan is ook vastgesteld.

(2) Rapportage en interpretatie:

Het omvat de vergelijking van de werkelijke prestaties met de vooraf bepaalde normen, de interpretatie van resultaten en hun rapportage aan alle managementniveaus. Dit vereist de formulering van een adequaat en efficiënt boekhoudbeleid. Het omvat ook de compilatie van statistische gegevens.

(3) Evaluatie en consulting:

Het omvat het onderzoek van de geldigheid van de objecten van het bedrijf en probeert te beoordelen in hoeverre de organisatiestructuur, de procedures en het vastgestelde beleid effectief zijn geweest bij het bereiken van deze doelstellingen en rapporteert hierover aan het management. Dit vereist overleg met alle segmenten met het management dat verantwoordelijk is voor beleid of actie met betrekking tot elke fase van de bedrijfsvoering.

(4) Belastingdienst:

Belastingplanning en de administratie ervan vallen ook onder de bevoegdheid van de managementaccountant. Hij kijkt ook naar de juiste uitvoering van fiscaal beleid en procedures.

(5) Rapportage door de overheid:

Een bedrijf moet bepaalde rapporten met betrekking tot enkele essentiële feiten aan verschillende overheidsinstanties onder verschillende wetgevingen voorleggen. Een managementaccountant houdt toezicht op en coördineert de voorbereiding van rapporten aan dergelijke overheidsinstanties.

(6) Bescherming van activa:

De managementaccountant zorgt voor de fiscale bescherming van de activa van het bedrijf door middel van adequate interne controle en adequate verzekeringsdekking.

(7) Economische beoordeling:

Externe factoren, sociale omstandigheden en overheidsbeleid hebben voortdurend invloed op het bedrijf. Daarom beoordeelt de managementaccountant voortdurend de economische en sociale krachten en invloeden van de overheid en interpreteert het hun effect op het bedrijfsleven.