Verantwoordelijkheden van een goede verkoopmanager

Verantwoordelijkheden van een goede salesmanager!

Salesforce management wordt gedefinieerd als de planning, richting en controle van de persoonlijke verkoopactiviteiten van een bedrijfseenheid, waarbij het rekruteren, selecteren, trainen, toerusten, toewijzen, routing, superviseren, betalen en motiveren wordt betwijfeld, aangezien deze taken van toepassing zijn op verkoopmedewerkers.

Een verkoopmanager heeft dubbele verantwoordelijkheden (1) om het verkoopteam te beheren en (2) om de verkoop en dus de winst te verbeteren.

Verkopers zijn van onschatbare waarde voor het personeel van het bedrijf. Ze hebben onbeperkte mogelijkheden voor groei en ontwikkeling. Een goed verkoopteam kan de organisatie helpen om hoogten en betere doelen te bereiken. De verkoopmanagers moeten de werving van het verkoopteam zodanig plannen dat ze niet alleen goed presteren, maar ook in teams kunnen werken. Het behalen van doelen is een teaminspanning en kan worden bereikt als de samenhang in het verkoopteam goed is.

Verkoopmedewerkers moeten zeer gevoelig zijn voor de behoeften van de klant en zijn uitgerust met de technische kennis en de nodige communicatievaardigheden om efficiënt en effectief te kunnen opereren, om het wederzijdse voordeel van zowel verkopers als kopers te vergroten. De sales management-functie is ervoor te zorgen dat de industriële verkoopafdeling zodanig wordt beheerd dat deze reageert op marktomstandigheden en -vereisten op een manier die maximale winst genereert voor de onderneming.

Het succes op lange termijn van het bedrijf bij het genereren van verkoopvolume hangt af van de ontwikkeling van verkoopmedewerkers. In de essentie is verkoopbeheer gewoon personeelsmanagement dat wordt toegepast op de verkoopafdeling. Effectief management van verkopers vereist leiderschap en administratieve vaardigheden bij het plannen, organiseren, leiden, motiveren en controleren van het personeelsverkoopgedeelte van de promotiemix.

Er zijn een aantal gebieden voor managementbeslissingen met betrekking tot het verkoopteam:

1. Werving en selectie

2. Training

3. Bezoldiging en kosten

4. Supervisie en richting

5. Motivatie

6. Controle en evaluatie van verkoopprestaties en

7. Beoordeling.

Werving, selectie, training, motiveren, regisseren en belonen. We zullen nu zien hoe we verkoopmedewerkersactiviteiten organiseren en controleren als onderdeel van sales force management.