Verband tussen landbouw en industrie

De industrie is niet de vervanging van de landbouw, maar ze zijn complementair aan elkaar. Beide sectoren zijn zo met elkaar verbonden dat het niet mogelijk is om de groei van een sectorsector te vergroten zonder de verbetering van de andere sector. Als landbouw wordt beschouwd als het 'hart' van het land, dan moet de industrie uiteraard als het 'brein' worden beschouwd.

De onderlinge afhankelijkheid van deze sectoren wordt hieronder weergegeven:

(A) Impact van landbouw op de industrie:

De landbouw heeft enorme positieve gevolgen voor de industriële ontwikkeling, zoals:

(a) Het levert regelmatig grondstoffen zoals suikerriet, jutekatoen, oliehoudende zaden, thee, specerijen, tarwe; padie enz. voor de consumentengoederenindustrie.

(b) Het levert regelmatig graan, groenten en andere voedingsmiddelen aan de industriële arbeider en voeders voor de huisdieren in de zuivelindustrie.

(c) Farmer-gezinnen gebruikten om hun geld te sparen bij de bank en andere financiële instellingen die uiteindelijk door de eigenaren van de sector in de vorm van investeringen worden gebruikt.

(d) Zowel voor consumenten- als kapitaalgoederen Industries geeft de landbouwsector een markt klaar voor de eindproducten.

(e) Het levert regelmatig mankracht aan de industrieën

(B) Impact van de industrie op de landbouw:

Dit is onnodig om de impact van de industrie op de landbouw te vermelden.

De impact van de industrie op de landbouw is als volgt:

(a) Het levert regelmatig wetenschappelijke instrumenten en apparatuur zoals tractoren, oogstmachines, pompsets, kunstmest, enz. aan de landbouw om de productie per hectare te verhogen.

(b) Om de markt voor afgewerkte landbouwproducten te vergroten, is een aantal infrastructurele ontwikkelingen zoals wegen, spoorwegen, opslag enz. zeer essentieel. In dit verband speelt de industrie een cruciale rol.

(c) Industrieën bieden enorme werkgelegenheidskansen en helpen daarom al het overschot aan arbeidskrachten in onze landbouw te absorberen. Dit leidt tot meer industriële ontwikkeling.

(d) De landbouwsector zelf is een enorme markt voor de verschillende eindproducten van Industries. Boeren kopen verschillende industriële producten zoals bi-cycle, fakkel, radio enz. Al deze bloei van industrieën.

Dus in een notendop kunnen we stellen dat badlandbouw en industrie elkaar aanvullen. De hand in hand. De ontwikkeling van één sector is afhankelijk van de groei en prestaties van de andere sector.