Aflossing van beide klassen van preferente aandelen

1. Als er in een vraag twee categorieën preferente aandelen zijn, is er één volledig volgestort en een ander deel is gedeeltelijk volgestort. Daarna kunt u alleen de volledig betaalde categorie inwisselen.

2. De categorie betaalde partijen in een dergelijk geval dient alleen te worden afgelost wanneer specifiek wordt vermeld dat deze "beide klassen" van preferente aandelen zal terugkopen. In dat geval wordt gedeeltelijk betaalde categorie eerst volledig betaald door eerst een laatste oproep te doen.

Illustratie :

(Aflossing van beide klassen, B / S). Het volgende is de balans van Punjab Wools Ltd. op 31 maart 2011.

De onderneming besliste om beide klassen preferente aandelen op 31 maart 2011 terug te betalen tegen een premie van 5%. De onderneming gaf voor zoveel contanten zoveel aandelen uit Rs. 10 als nodig was om in beide klassen van preferente aandelen te kunnen inkopen die anders niet konden worden ingewisseld. Het probleem was volledig onderschreven. Voer journaalboekingen door en bereid de balans voor na inwisseling.

Werk opmerking:

1. In de vraag wordt specifiek vermeld om beide klassen van preferente aandelen terug te kopen, en daarom wordt ook gedeeltelijk categorie gecedeerd door deze eerst volledig te laten uitbetalen. Anders moeten we alleen 'Volledig betaalde categorie' hebben ingewisseld.

2. Fresh Issue (NV) = NV van preferente aandelen die moeten worden ingewisseld - Bedrag overgedragen aan CRR

= 5.00.000 - 3.00.000

= Rs. 2, 00, 000