Psychische stoornissen (belangrijke vragen)

1. Onderscheid tussen normaal en abnormaal gedrag:

Ans. Er zijn verschillende opvattingen om abnormaal en normaal gedrag te onderscheiden.

Gedrag wordt als abnormaal beschouwd als het:

(i) Afgeweken van sociale normen:

Gedrag dat afwijkt van sociale verwachtingen of normen (de vermelde of niet-aangegeven regels voor goed gedrag) is geclassificeerd als abnormaal.

(ii) Deviant van cultuurverwachtingen:

Een samenleving waarvan de cultuur waarde hecht aan concurrentie en assertiviteit, die mogelijk agressief gedrag accepteert, terwijl een samenleving waarin de nadruk ligt op samenwerking en familiewaarden, agressief gedrag als onaanvaardbaar of zelfs abnormaal kan beschouwen,

(iii) Onaangepast:

Gedrag wordt als abnormaal beschouwd als het slecht aanpasbaar is, dwz als het interfereert met optimaal functioneren en groei.

2. Verklaar abnormaal gedrag volgens het diathesespanningsmodel:

Ans. De drie componenten van het diathese stressmodel zijn:

(i) Diathese of de aanwezigheid van enige biologische aberratie die kan worden overgeërfd.

(ii) De persoon kan een kwetsbaarheid dragen om een ​​stoornis te ontwikkelen. De persoon is 'in gevaar' of 'gepredisponeerd' om de aandoening te ontwikkelen.

(iii) Er is een aanwezigheid van pathogene stressoren die kunnen leiden tot psychopathologie.

3. Wat zijn stemmingsstoornissen? Bespreek in het kort de soorten stemmingsstoornissen:

Ans.

Deze aandoening omvat de volgende drie soorten:

(i) Depressieve stoornis:

Dit betekent een depressieve stemming en een verlies van interesse of plezier in de meeste activiteiten. Symptomen zijn verandering in lichaamsgewicht, constante slaapproblemen, vermoeidheid, onvermogen om helder te denken, opwinding, sterk vertraagd gedrag en gedachten over dood en zelfmoord. Vrouwen lopen risico op jonge leeftijd, terwijl mannen op middelbare leeftijd risico lopen. Ook hebben vrouwen in vergelijking met mannen vaker een depressieve stoornis.

(ii) Manie:

Mensen met manie worden euforisch, extreem actief, overdreven spraakzaam en gemakkelijk afgeleid.

(iii) Bipolaire stemmingsstoornis:

Hierin zijn zowel manie als depressie afwisselend aanwezig en worden onderbroken door periodes van normale stemming.

4. Wat zijn de kenmerken van de kinderen die lijden aan ADHD?

Ans. De belangrijkste kenmerken van ADHD zijn onoplettendheid, hyperactiviteit en impulsiviteit. Veelvoorkomende klachten van kinderen die niet opletten, zijn dat het kind niet luistert, zich niet kan concentreren, geen instructies opvolgt, ongeorganiseerd is, snel afgeleid, vergeetachtig is, opdrachten niet afmaakt en snel de interesse in saaie activiteiten verliest.

Kinderen die impulsief zijn, vinden het moeilijk om te wachten of om de beurt te zijn, moeite hebben zich te verzetten tegen onmiddellijke verleidingen of bevrediging uit te stellen. Ze kunnen dingen omver gooien en soms ernstiger ongelukken en verwondingen. Hyperactieve kinderen friemelen, kronkelen, klimmen en rennen doelloos door de kamer.

5. Verklaar autistische stoornis:

Ans. Autistische stoornis of autisme is een pervasieve ontwikkelingsstoornis die wordt gekenmerkt door ernstige en wijdverspreide beperkingen in sociale interactie en communicatievaardigheden, en stereotiepe patronen van gedrag, interesses en activiteiten en een sterk verlangen naar routine. Ongeveer 70% van de kinderen met autisme is ook verstandelijk gehandicapt.

Deze kinderen ervaren diepe moeilijkheden bij het omgaan met andere mensen. Ze zijn niet in staat om sociaal gedrag te initiëren en lijken niet te reageren op de gevoelens van anderen. Ze kunnen ervaringen of emoties niet met anderen delen.

Ze vertonen ernstige afwijkingen in communicatie en taal die na verloop van tijd blijven bestaan. Veel autistische kinderen ontwikkelen nooit spraak en degenen die dat wel doen, hebben repetitieve en afwijkende spraakpatronen. Ze vertonen nauwe patronen van interesses en repetitief gedrag, zoals voeringobjecten of stereotiepe lichaamsbewegingen zoals schommelen, met de hand klapperen of met hun hoofd tegen de muur bonken.