Preventie van ongevallen op het werk (5 belangrijke maatregelen)

Lees dit artikel om meer te weten te komen over de volgende vijf belangrijke maatregelen ter voorkoming van ongevallen op de werkplek, I, e., (1) Strikte uitvoering van wettelijke beveiligingsmaatregelen, (2) veiligheidseducatie, (3) veiligheidstraining, (4) beleid van het management en (5) Veiligheidsorganisaties en -commissies.

1. Strikte uitvoering van wettelijke beveiligingsmaatregelen:

Elke fabriek moet zich strikt houden aan de beveiligingsmaatregelen zoals vervat in de Fabriekenwet van 1948. Ze heeft een levendige en gedetailleerde beschrijving gegeven van de maatregelen die de industrieën moeten nemen om ongevallen te voorkomen. Aan deze bepalingen wordt niet voldaan in veel fabrieken. Ze overtreden willens en wetens. Alle bepalingen van de Fabrieken Act 1948 zijn bindend voor elke eenheid en ze moeten zich strikt aan hen houden.

2. Veiligheidseducatie:

Veiligheidseducatie is bedoeld voor het opleiden van werknemers en leidinggevenden om veiligheidsbewustzijn bij hen te creëren. Veiligheidseducatie kan worden gegeven door middel van formele lezingen, filmshows, bulletins, posters, slogans, borden, etc. Veiligheidscampagnes helpen ook hier veel. Er kunnen veiligheidssloganwedstrijden worden gehouden. Veiligheidsweken kunnen gevierd worden. Sommige organisaties faciliteren werknemers die veilig werken.

3. Veiligheidstraining:

Veiligheidstraining zou een reguliere en verplichte activiteit moeten worden van elke organisatie, groot of klein. Het beroepsleven en de kwaliteit ervan kunnen worden verbeterd door middel van training die wordt gegeven aan managers, leidinggevenden en werknemers. In een deel van de organisatie worden trainingsafdelingen onderhouden om veiligheidstrainingen te bieden aan de werknemers en supervisors. Nieuw aangeworven werknemers hebben een veiligheidsopleiding hard nodig. Alle managers, supervisors, werknemers en vakbondsleiders moeten worden betrokken en actief deelnemen aan trainingsprogramma's voor veiligheid.

In trainingsprogramma's moeten alle mogelijke oorzaken van ongelukken en de methoden om ze te voorkomen of te voorkomen en het gebruik van veiligheidshelmen, veiligheidsbril, schoenen, uniformen en andere veiligheidsmaatregelen worden verteld. Ze moeten door middel van training worden geleerd om de gewoonte om veilig te werken tijdens het werk te prikkelen en nemen geen onnodig risico. Veiligheidstrainingen verbeteren hun vaardigheden en kennis. Ze moeten op de hoogte worden gesteld van veiligheid en gezondheid en van hun belang voor zichzelf en voor de organisatie en de kwaliteit van het beroepsleven.

Veiligheidstraining bevordert veiligheid en gezondheid door werknemers te vertellen en hen te laten zien hoe ze hun werk op de juiste manier kunnen doen. Een dergelijke training zou een normale activiteit van het plantenleven moeten worden om de werknemers te behoeden voor dodelijke ongelukken en hen op te leiden om veiligheidsuitrusting te gebruiken.

4. Managementbeleid:

Het management van de organisatie moet zich inzetten voor veiligheid en gezondheid en veiligheidsprogramma's, onderwijs en training bevorderen en iedereen hierbij betrekken. Het moet een duidelijk beleid hebben met betrekking tot gezondheid en veiligheid van zijn werknemers en managers.

Het beleid moet onder meer de strikte naleving van wettelijke bepalingen op het gebied van veiligheid en gezondheid omvatten. De managers moeten worden geleid om hun ondergeschikten te leiden bij het bieden van veiligheidsmaatregelen en de werknemers motiveren om ze te volgen. Er moet een geschreven beleidsverklaring worden opgesteld met betrekking tot veiligheid en gezondheid om verwarring of misverstanden te voorkomen.

Chief executives en managing director moeten persoonlijke belangen hebben in het beheer van veiligheid en gezondheid en moeten de zaak bespreken met andere managers en leidinggevenden en suggesties doen om de nodige verbeteringen aan te brengen met betrekking tot veiligheidsvoorzieningen. Onvolkomenheden moeten onmiddellijk worden verwijderd.

5. Veiligheidsorganisaties en -comités:

Veiligheidsorganisaties en comités kunnen in de fabriek worden opgezet om volledige veiligheid en gezondheid voor iedereen te garanderen. In veel industriële bedrijven zijn veiligheidsorganisaties, bestaande uit technisch personeel en een aantal functionarissen, opgericht om te zorgen voor de veiligheids- en gezondheidsvoorzieningen. Deze organisaties beschikken over een afdeling veiligheidstechniek die is belast met de inspectie en controle van veiligheidsvoorzieningen. Het biedt ook medische zorg via een goed uitgerust arbo-centrum met een gekwalificeerde arts als chef.

Het veiligheidscomité kan worden opgericht, bestaande uit vertegenwoordigers van werknemers en management voor het implementeren van veiligheidsprogramma's in de fabriek. De vakbond moet zich bezighouden met veiligheids- en gezondheidsprogramma's die in de fabriek worden uitgevoerd.

De betrokkenheid van de Unie bij het veiligheidsprogramma wordt als essentieel beschouwd en is van enorm belang om succesvol te zijn. Het creëert ook een gezonde omgeving van werknemersparticipatie in gezondheids- en veiligheidsbeheer, wat helpt bij het creëren van betere arbeidsverhoudingen op fabrieksniveau.

Geen veiligheids- en gezondheidsprogramma's kunnen succesvol zijn zonder de hulp en actieve interesse van het personeel, de werknemers en de leidinggevenden van de organisaties. Hun steun speelt een sleutelrol bij het bevorderen van het veiligheids- en gezondheidsprogramma en het voorkomen van ongevallen op de werkplek. Vandaar dat hun betrokkenheid zeer essentieel is. Managementleiderschap kan in dit opzicht veel doen. Leiders moeten hun ondergeschikten en werknemers die onder hen werken motiveren om actief deel te nemen aan veiligheidsprogramma's om ze succesvol te maken.

De overheid speelt ook een actieve rol bij het beschermen van de gezondheid en veiligheid van werknemers in industriële omgevingen, industriële gevaren en ongevallen. De Nationale Veiligheidsraad werd opgericht in 1966. Het doel van de raad is het veiligheidsbewustzijn van werknemers te bevorderen en ongelukken te voorkomen. Het organiseert ook lezingen, conferenties en programma's over veiligheid en gezondheid. Veel bedrijfsorganen, individuen en vakbonden zijn de leden van de raad. Het viert jaarlijks de nationale veiligheidsdag door het hele land. De overheid heeft ook een National Safety Award in 1965 ingesteld.