Doelstellingen en belang van Human Resource Management

Om organisatiedoelstellingen te bereiken, is integratie van werkgeversbelangen en werknemersbelangen noodzakelijk.

In dit licht kunnen de doelstellingen van HRM als volgt worden samengevat:

(i) Medewerkers te voorzien, creëren, gebruiken en motiveren om organisatiedoelen te bereiken.

(ii) Om de integratie van individuen en groepen te beveiligen bij het waarborgen van de effectiviteit van de organisatie.

(iii) Kansen creëren, faciliteiten bieden, noodzakelijke motivatie voor individu en groep voor hun groei met de groei van de organisatie door training en ontwikkeling, compensatie etc.

(iv) Efficiënt gebruik van de vaardigheden en bekwaamheid van de beroepsbevolking, dwz om effectief gebruik te maken van menselijke hulpbronnen.

(v) Om de tevredenheid van het personeel en zelfactualisatie ten volle te vergroten; het probeert elke werknemer aan te sporen en te stimuleren zijn potentieel te realiseren.

(vi) Om een ​​gevoel en een gevoel van ergens bij horen teamgeest te creëren en suggesties van medewerkers aan te moedigen.

(vii) Om ethisch beleid en gedrag binnen en buiten de organisatie te handhaven.

(viii) Het handhaven van een hoge morele en goede menselijke relatie binnen de organisatie.

(ix) Om veranderingen in het wederzijdse voordeel van individuen, groepen, de organisatie en de maatschappij te beheren.

(x) Om ervoor te zorgen dat er geen dreiging van werkloosheid, ongelijkheden, vaststelling van een beleid erkenning van verdiensten en werknemersbijdragen, en voorwaarde voor de stabiliteit van de werkgelegenheid.

Het belang van Human Resource Management:

Human resources zijn de waardevolle troeven van de bedrijfsorganen. Zij zijn hun kracht. Om de nieuwe uitdagingen op het gebied van kennis, technologie en veranderende trends in de wereldeconomie tegemoet te treden, is een effectief personeelsbeleid nodig. De betekenis van HRM kan worden gezien in drie contexten: organisatorisch, sociaal en professioneel.

Organisatie Betekenis:

HRM is van cruciaal belang voor de individuele organisatie als middel om hun doelstellingen te bereiken.

Het draagt ​​op de volgende manieren bij aan het realiseren van organisatiedoelstellingen:

1. Goede HR-praktijken kunnen helpen bij het aantrekken en behouden van de beste mensen in de organisatie.

2. Ontwikkeling van de nodige vaardigheden en juiste attitudes van de werknemers door middel van training, ontwikkeling, functioneringsgesprekken, enz.

3. Zorgen voor bereidwillige medewerking van werknemers door motivatie, participatie, behandeling van grieven, enz.

4. Effectief gebruik van beschikbare personele middelen.

5. Ervoor zorgen dat de onderneming in de toekomst een team van bekwame en toegewijde werknemers zal hebben.

Sociale betekenis:

De maatschappelijke betekenis van HRM ligt in de behoeftetevredenheid van personeel in de organisatie. Aangezien dit personeel uit de samenleving wordt gehaald, draagt ​​hun effectiviteit bij aan het welzijn van de samenleving. De samenleving, als geheel, is de belangrijkste begunstigde van goede HR-praktijken.

ik. De kansen op werk vermenigvuldigen zich.

ii. Het elimineren van verspilling van menselijke hulpbronnen door het behoud van fysieke en mentale gezondheid.

iii. Scare talenten worden het best gebruikt. Bedrijven die goed betalen en mensen goed behandelen, rennen altijd voor op anderen en leveren uitstekende resultaten.

Professionele betekenis:

Professionele betekenis van HRM ligt in het ontwikkelen van mensen en het bieden van een gezonde omgeving voor effectief gebruik van hun mogelijkheden.

Dit kan gedaan worden door:

1. Mensen continu ontwikkelen om de uitdaging van hun werk aan te gaan.

2. Bevordering van teamwerk en teamgeest onder medewerkers.

3. Het bieden van uitstekende groeimogelijkheden voor mensen die het potentieel hebben om te stijgen.

4. Milieu en stimulansen bieden voor het ontwikkelen en benutten van creativiteit.