Rente op obligaties: rente komt voor maar is niet verschuldigd (boekhoudingsgegevens)

De rente op obligaties is meestal halfjaarlijks betaalbaar. Rente op obligaties is betaalbaar, zelfs als het bedrijf verlies lijdt of geen winst maakt. De rente op obligaties is een last tegenover winst en daarom is de betaling ervan niet onderworpen aan het behalen van winst. In dit verband moet worden opgemerkt dat het bedrijf dat rente betaalt over obligaties verplicht is om "inkomstenbelasting tegen het voorgeschreven tarief af te trekken van het bedrag van de obligatievergoeding voordat enige betaling aan de obligatiehouders wordt gedaan. Het aldus ingehouden bedrag moet namens de obligatiehouders aan de centrale overheid worden betaald.

Inzendingen voor rente op obligaties zijn als volgt:

1. Wanneer rente verschuldigd is:

Debet debiteurenrente-rekening (met het brutobedrag)

Kredietbelastingrekening (met aftrek van inkomstenbelasting)

Credit obligatie-rekening (met het netto bedrag)

2. Bij betaling aan de obligatiehouders:

Debitering rekeninghoudersrekening

Krediet bankrekening

3. Wanneer belastingaftrek wordt gestort bij de overheid:

Debet inkomstenbelastingrekening

Krediet bankrekening

4. Wanneer de debetrente wordt overgedragen:

Debet winst- en verliesrekening

Credit debetrente-rekening

Afbeelding 1:

Op 1 januari 2011 heeft X-onderneming 3.000 12% uitgegeven. Debentures of Rs. 100 elk met 10% korting. De rente is elk jaar halfjaarlijks betaalbaar op 30 juni en 31 december. Toon relevante vermeldingen voor het jaar 2008.

Geïnteresseerde rente maar niet vervallen:

Als een bedrijf halfjaarlijks rente betaalt op obligaties op 30 juni en 31 december, terwijl de rekeningen op 31 maart worden afgesloten, zal de rente voor de periode van 1 januari tot 31 maart worden aangewend maar nog niet worden betaald. Inzendingen voor de opgebouwde rente zullen dienovereenkomstig worden doorberekend en aan de passiefzijde van de balans worden getoond.

De boeking met betrekking tot opgebouwde en niet-vervallen interesten wordt op de volgende manier doorgegeven:

Interesse voor Debentures A / c Dr.

Naar opgebouwde rente A / c

(Interesse hebben in opgebouwde schuldvorderingen)

Op het moment van betaling, zal de volgende inzending worden doorgegeven:

Opgelopen rente A / c Dr.

Naar Bank A / c

(Belang hebben bij opgebouwde en opgebouwde obligaties)

Afbeelding 2:

Een bedrijf gaf 20.000, 10% obligaties uit aan Rs. 100 elk in januari 2011. De rente wordt halfjaarlijks betaald op 30 juni en 31 december, elk jaar. Het tarief van inkomstenbelasting is 20%. Geef de benodigde gegevens voor een jaar door.