Financieel beheer: belangrijkste en belangrijkste doelstellingen van financieel management

De belangrijkste en belangrijkste doelstellingen van financieel management zijn het maximaliseren van de rijkdom van aandelenaandeelhouders!

De financieel manager in een bedrijf neemt beslissingen voor de eigenaars, dat wil zeggen de aandeelhouders van het bedrijf. Hij moet dergelijke beslissingen nemen die uiteindelijk winstgevend zullen blijken uit het oogpunt van aandeelhouders en aandeelhouders alleen wanneer de prijs van hun aandeel in de markt stijgt.

Afbeelding Courtesy: virtualsocialmedia.com/wp-content/.Management.Services.4.jpg

Een financiële beslissing die resulteert in een verhoging van de waarde van aandelen, wordt daarom beschouwd als een zeer efficiënte beslissing. Aan de andere kant wordt de financiële beslissing die de waarde van aandelenaandelen doet dalen als een slechte beslissing beschouwd.

Deze doelstelling om de rijkdom aan aandelen te maximaliseren, vervult automatisch vele andere doelstellingen. Aandeelhouders ontvangen alleen aandeel van residueel inkomen, dat wil zeggen dat ze alleen dividend ontvangen na de claims van leveranciers, werknemers, kredietverstrekkers en andere legitieme eisers. Als de aandeelhouders dus aan het winnen zijn, impliceert dit automatisch dat alle andere eisers ook aan het winnen zijn.

Het doel van waardevermeerdering van aandelenaandelen betekent niet dat een financieel manager betrokken moet zijn bij manipulatieve activiteiten om de prijs te laten stijgen. De stijging van de prijs moet komen met de groei van de onderneming, met een toename van de winst van de onderneming en met tevredenheid van alle partijen die verbonden zijn met het bedrijf. Met de doelstelling van vermogensmaximalisatie van aandelenaandeelhouder,

Volgende doelen worden automatisch behaald:

(i) Winstmaximalisatie

(ii) Handhaving van liquiditeit

(iii) Correct gebruik van fondsen

(iv) Voldoen aan financiële verplichtingen met schuldeisers.