Openbaarmaking van kapitaal op de balans

Kapitaal zoals gebruikelijk wordt weergegeven aan de passiefzijde van de balans van het bedrijf. Het aandelenkapitaal van de onderneming wordt weergegeven onder het hoofd aandeelhoudersfonds. Betaald kapitaal is het werkelijke kapitaal dat daadwerkelijk door de aandeelhouders is betaald. Dit kapitaal wordt toegevoegd om het totaal van de passiefzijde te voltooien. Volgens Bijlage VI, Deel I van de Companies Act, moet het aandelenkapitaal op de volgende manier in de balans worden weergegeven.

Presentatie van het aandelenkapitaal in de balans van de onderneming:

Volgens Herziene Schedule VI of Companies Act, 1956, moet Aandelenkapitaal op de volgende manier in de balans van een onderneming worden vermeld:

Afbeelding 1 :

Sony Ltd. werd opgericht met een nominaal aandelenkapitaal van Rs. 20, 00.000 verdeeld in 20.000 aandelen van elk Rs. Het bedrijf biedt 13.000 aandelen aan het publiek betaalbaar Rs. 30 per aandeel op toepassing, Rs. 30 per aandeel bij toewijzing en het saldo van eerste en laatste oproep. Aanvragen werden ontvangen voor 12.000 aandelen. Alle te betalen gelden bij toewijzing werden naar behoren ontvangen, behalve op 100 aandelen gehouden door X. Eerste en laatste oproep werd niet gedaan door het bedrijf.

Hoe zou u de relevante items op de balans van Sony Ltd. tonen?