Harmonieuze relaties creëren tussen werkgevers en werknemers

Er bestaat een groot aantal instanties voor het creëren van harmonieuze relaties tussen werkgevers en werknemers:

1. Tripartite Machinery:

Werkgevers, werknemers en de overheid maken gezamenlijk tripartiete machines voor het bewerkstelligen van industriële vrede.

Om de arbeidswetgeving te bespreken, wordt de Indian Labour Conference eenmaal per jaar gehouden. De suggesties van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) worden behandeld door het Permanent Labor Committee. De industriële comités zijn opgericht voor grote industrieën om problemen met betrekking tot de betrokken sector te bespreken.

2. De code van discipline:

In 1958 werd een code van discipline opgesteld voor werknemers en werkgevers. Op grond van deze code werd overeengekomen dat er geen eenzijdige actie van welke kant dan ook zou worden ondernomen en dat gestreefd moest worden naar een oplossing van het geschil op het juiste niveau.

3. Vrijwillige arbitrage:

Er moet worden gestreefd naar een oplossing van het geschil door vrijwillige arbitrage in plaats van verplichte arbitrage. De heer VV Giri was voorstander van deze methode voor de beslechting van geschillen, omdat deze bevordert:

(i) goodwill

(ii) industriële democratie

(iii) vermijdt vertraging

4. Klachtenprocedure:

Alle industriële concerns moeten worden gestimuleerd om de klacht op het laagste niveau recht te zetten. Een Klachtencommissie kan worden ingesteld voor de beslechting van geschillen die in het algemeen van persoonlijke aard zijn.

5. Arbeidersparticipatie in management:

Voor het tot stand brengen van hartelijke arbeidsverhoudingen en ook om de geest van samenwerking en begrip te ontwikkelen, worden werknemers in verband gebracht met het management.

6. Statutory Machinery:

De Industrial Disputes Act, 1947 legt de machinerie vast in de vorm van werkcommissies, verzoeningsambtenaren, raad van bemiddeling, arbeidsrechtbanken, industriële tribunalen enz.