Het Bay of Bengal-initiatief voor multisectorale technische en economische samenwerking (BIMSTEC)

Het Bay of Bengal-initiatief voor multisectorale technische en economische samenwerking (BIMSTEC)!

Op 6 juni 1997 werd een nieuwe subregionale groep gevormd in Bangkok en kreeg de naam BIST-EC (Economische Samenwerking Bangladesh, India, Sri Lanka en Thailand).

Myanmar woonde de inaugurale bijeenkomst in juni als waarnemer bij en trad toe tot de organisatie als volledig lid tijdens een speciale ministeriële bijeenkomst op 22 december 1997 in Bangkok, waarop de naam van de groepering werd gewijzigd in BIMST-EC. Nepal kreeg de status van waarnemer bij de tweede ministeriële bijeenkomst in Dhaka in december 1998. Vervolgens werd in 2003 volledig lidmaatschap toegekend aan Nepal en Bhutan.

Tijdens de eerste top op 31 juli 2004 waren de leiders van de groep het erover eens dat de naam van de groep bekend zou moeten zijn als BIMSTEC of het Initiatief voor multi-sectorale technische en economische samenwerking van de Baai van Bengalen.

Doelstellingen en doelen:

Volgens de verklaring van Bangkok over de oprichting van BIST-EC, zijn de doelstellingen van BIST-EC / BIMST-EC het creëren van een gunstig klimaat voor snelle economische ontwikkeling, het versnellen van sociale vooruitgang in de subregio, actieve samenwerking en wederzijds bevorderen. bijstand inzake aangelegenheden van gemeenschappelijk belang, elkaar bijstand verlenen in de vorm van opleidings- en onderzoeksfaciliteiten, doeltreffender samenwerken bij gezamenlijke inspanningen die de nationale ontwikkelingsplannen van de lidstaten ondersteunen en een nauwe en nuttige samenwerking met bestaande internationale en regionale organisaties en werken samen in projecten die het meest productief kunnen worden aangepakt op subregionale basis en die optimaal gebruik maken van de beschikbare synergieën.

BIMSTEC is geïnitieerd met het doel om het 'Look West'-beleid van Thailand en de Associatie van Zuidoost-Aziatische Staten (ASEAN) te combineren met het' Look-Oosten'-beleid van India en Zuid-Azië.

Er kan dus worden uitgelegd dat BIMSTEC een koppeling is tussen ASEAN en de Associatie voor Regionale Samenwerking in Zuid-Azië (SARRC). Zeven leden van BIMSTEC bestrijken 13 prioritaire sectoren die op vrijwillige basis door de lidstaten worden geleid, namelijk handel en investeringen, technologie, energie, vervoer en communicatie, toerisme, visserij, landbouw en culturele samenwerking. Environment and Disaster Management, Public Health, People-to-People Contract, Armoedebestrijding en terrorismebestrijding en transnationale misdaden.

Wat BIMSTEC anders maakt dan andere organisaties, is dat BIMSTEC een van de meest diverse regio's van de wereld is, of het nu gaat om levensstijl, religie, taal, cultuur, enz. BIMSTEC scheidt ontwikkelingskwesties duidelijk in 13 prioriteitssectoren naast alleen focussen over economische samenwerking waardoor BIMSTEC alle aspecten met betrekking tot het woord 'ontwikkelen' omvat.

BIMSTEC biedt een unieke link tussen Zuid-Azië en Zuidoost-Azië, waarbij 1, 3 miljard mensen 21 procent van de wereldbevolking samenbrengen, een gecombineerd bruto binnenlands product (bbp) van 750 miljard dollar en een aanzienlijke hoeveelheid complementariteiten. Een studie toont het potentieel van handelscreatie van 43 tot 59 miljard dollar onder BIMSTEC Free Trade Area (FTA).

Wat het economische aspect betreft, heeft BIMSTEC een handelsonderhandelingscommissie (BIMTEC TNC). De 16e TNC-bijeenkomst vond plaats van 17-21 maart 2008 in India. TNC Meeting werkt nu aan de goederenlijst met betrekking tot de raamovereenkomst die in 2004 is ondertekend. Tot nu toe heeft BIMSTEC aan de vrijhandelsovereenkomst gewerkt en we kijken er naar uit om binnenkort onze overeenkomst af te ronden.

Samenwerking met ADB:

Asian Development Bank (ADB) is sinds 2005 de ontwikkelingspartner van BIMSTEC om een ​​onderzoek uit te voeren dat is ontworpen om de transportinfrastructuur en logistiek van de BIMSTEC-landen te helpen promoten en verbeteren.

Tot dusverre heeft ADB het project BIMSTEC Transport Infrastructure and Logistic Study (BTILS) al voltooid. Het definitieve rapport van de genoemde studie van ADB is al aan alle leden overgebracht en er wordt op de feedback gewacht. Andere samenwerkingsgebieden zullen later worden ontworpen.

Lidmaatschapscriteria:

In aanmerking te komen:

Landen die lidmaatschap wensen, moeten voldoen aan de voorwaarden van territoriale nabijheid tot, of directe opening in, of primaire afhankelijkheid van de Golf van Bengalen voor handels- en vervoersdoeleinden.

Procedure:

Alle aanvragen moeten schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter van BIMSTEC. Het besluit om nieuwe 'leden toe te laten, wordt genomen op basis van consensus van alle BIMSTEC-leden.

Institutionele structuur en regelingen:

De BIST-EC-verklaring voorziet in de volgende institutionele mechanismen:

ik. Jaarlijkse ministeriële vergaderingen, die door de lidstaten worden georganiseerd op basis van alfabetische volgorde.

ii. Comité van hoge ambtenaren, dat op regelmatige basis vergadert wanneer en wanneer dat nodig is.

iii. Een werkgroep, onder voorzitterschap van Thailand en met als leden de geaccrediteerde ambassadeurs in Thailand, of hun vertegenwoordigers, van de andere lidstaten, om het werk tussen de jaarlijkse ministeriële vergaderingen voort te zetten.

iv. Gespecialiseerde task forces en andere mechanismen die door de hoge ambtenaren noodzakelijk worden geacht en waar nodig door de lidstaten worden gecoördineerd.

Voorzitterschap:

BIMSTEC gebruikt de alfabetische volgorde voor het .Chairmanship. Het voorzitterschap van BIMSTEC is in rotatie genomen, beginnend met Bangladesh (1997-1999), India (2000) Myanmar (2001-2002), Sri Lanka (2002-2003), Thailand (2003-2005), Bangladesh (2005-2006) . Bhutan vroeg om de sprong. Dus het is India geworden (2006).

In 2009 zal Myanmar de 12e ministeriële bijeenkomst houden en het BIMSTEC-voorzitterschap aannemen.

BIMSTEC prioriteitssectoren:

BIMSTEC heeft dertien prioritaire sectoren die alle samenwerkingsgebieden bestrijken. Op de tweede ministeriële bijeenkomst in Dhaka op 19 november 1998 werden zes prioritaire samenwerkingssectoren geïdentificeerd.

Ze omvatten de volgende:

1. Handel en investeringen, geleid door Bangladesh

2. Vervoer en communicatie, geleid door India

3. Energie, geleid door Myanmar

4. Toerisme, geleid door India

5. Technologie, geleid door Sri Lanka

6. Visserij onder leiding van Thailand

Na de 8ste ministeriële bijeenkomst in Dhaka op 18 en 19 december 2005 ontstonden er een aantal nieuwe samenwerkingsgebieden. Het aantal prioritaire samenwerkingssectoren steeg van 6 naar 13. De 7 nieuwe sectoren werden besproken tijdens de eerste BIMSTEC-top en sindsdien zijn er verschillende activiteiten geweest om deze samenwerkingsverbanden te verbeteren. De sectoren zijn als volgt,

7. Landbouw, geleid door Myanmar

8. Volksgezondheid, geleid door Thailand

9. Armoedebestrijding, geleid door Nepal

10. Terrorismebestrijding en transnationale criminaliteit onder leiding van India

11. Environment and Natural Disaster Management, geleid door India

12. Cultuur, geleid door Bhutan

13. Contact People-People, geleid door Thailand

BIMSTEC Center:

Tijdens de zesde ministeriële bijeenkomst van BIMSTEC op 8 februari 2004 in Phuket hebben de ministers de oprichting van een technische ondersteuningsfaciliteit (TSF) goedgekeurd. Zoals weerspiegeld in de gezamenlijke verklaring van de minister, zou deze faciliteit voor technische ondersteuning "de BIMSTEC-werkgroep (BWG) dienen en de BIMSTEC-activiteiten coördineren, inclusief die van de BIMSTEC-kamer van koophandel, voor een proefperiode van twee jaar".

Het besluit van de ministers was gebaseerd op de aanbeveling van BIMSTEC-topambtenaren die van 17-19 september 2003 in Bangkok bijeenkwam. Over dit specifieke punt, een ontwerpverslag opgesteld door David, een Economische en Sociale Commissie voor Azië en de Pacific (ESCAP) consultant, "Op weg naar het opzetten van een BIMSTEC technische ondersteuningsfaciliteit en permanent secretariaat: overwegingen en opties". In het rapport werd aanbevolen een TSF in Bangkok op te zetten en diende aanvankelijk alleen de BWG tijdens de proefperiode van 2 jaar.

Aangezien de oprichting van het permanent secretariaat op de tweede top, die op 12 en 13 november 2008 in India zal plaatsvinden, wacht, heeft Thailand het contract van het BIMSTEC-centrum reeds met een jaar verlengd van juni 2007 tot mei 2008. Dus Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Thailand had recent het contract met een jaar verlengd van 1 juni 2008 tot 31 mei 2009.