Luchtvervuiling controle-apparaten

Er zijn verschillende technologieën voor de beheersing van luchtvervuiling en strategieën voor ruimtelijke ordening beschikbaar om de luchtvervuiling te verminderen. De volgende items worden vaak gebruikt als apparaten voor de beheersing van luchtverontreiniging door industrie of transportmiddelen. Ze kunnen vervuilende stoffen vernietigen of ze verwijderen uit een uitlaatstroom voordat deze wordt uitgestoten in de atmosfeer.

ik. Elektrostatische precipitators:

Een elektrostatische precipitator (ESP) of elektrostatische luchtreiniger is een deeltjesverzamelaar die deeltjes uit de lucht verwijdert met de kracht van een geïnduceerde elektrostatische lading. Het zijn zeer efficiënte filtratieapparaten die fijne deeltjes zoals stof en rook uit de luchtstroom gemakkelijk kunnen verwijderen.

ii. Bag-huizen:

Ontworpen om zware stofbelastingen aan te kunnen, bestaat een stofafscheider uit een blower, een stoffilter, een filterreinigingssysteem en een stofreservoir of stofverwijderingssysteem.

iii. Deeltjes scrubbers:

Wet Scrubber is een vorm van technologie voor verontreinigingsbeheersing. De term beschrijft een verscheidenheid aan apparaten die verontreinigende stoffen uit een ovenrookgas of uit andere gasstromen gebruiken. In een natte scrubber wordt de verontreinigde gasstroom in contact gebracht met de wasvloeistof, door deze met de vloeistof te besproeien, door deze door een plas vloeistof te duwen of door een andere contactmethode, om de verontreinigende stoffen te verwijderen.

Er zijn verschillende soorten scrubbers:

ik. Baffle Spray Scrubber:

Dit type technologie is een poort van de groep controles op luchtverontreiniging die gezamenlijk wordt aangeduid als natte wassers. Baffle Spray Scrubbers zijn een technologie voor de beheersing van luchtverontreiniging. Ze lijken erg op spuittorens in ontwerp en gebruik. Cyclonic Spray Scrubbers: ze zijn een technologie voor luchtvervuiling. Ze gebruiken de kenmerken van zowel de droge cycloon als de sproeikamer om verontreinigende stoffen uit gasstromen te verwijderen.

ii. Ejector Venturi Scrubber:

Een ejector of venturi-scrubber is een apparaat voor industriële bestrijding van verontreiniging, meestal geïnstalleerd op de uitlaatgasstapels van grote ovens, maar kan ook worden gebruikt op een aantal andere luchtuitlaatsystemen. De ejector-venturi is uniek in het beschikbare scrubbling-systeem omdat het het procesgas kan verplaatsen zonder de hulp van een ventilator of ventilator.

iii. Mechanisch Aided Scrubbers:

Ze zijn een vorm van technologie voor verontreinigingsbeheersing. Dit type technologie maakt deel uit van de groep controles op luchtverontreiniging die gezamenlijk wordt aangeduid als natte wassers.

iv. Natte schrobber:

De term natte gaswasser beschrijft een verscheidenheid aan apparaten die verontreinigende stoffen uit een ovenrookgas verwijderen of andere gasstromen vormen. Het ontwerp van een natte gaswasser of een apparaat voor de beheersing van luchtvervuiling is afhankelijk van de industriële procesomstandigheden en de aard van de betrokken luchtverontreinigende stoffen.

Een ecosysteem is een biologische omgeving die bestaat uit alle levende organismen (biotisch) in een bepaald gebied, evenals abiotische (niet-levende) fysieke componenten, impact van de landbouw op het ecosysteem. Moderne landbouwtechnieken en basiskenmerken - HYV-zaden, Chemische meststoffen, Irrigatie, Pesticiden, Meervoudig bijsnijden.