7 De belangrijkste verdiensten van lijnorganisatie

De belangrijkste verdiensten van lijnorganisatie zijn als volgt: (i) eenvoud (ii) Vaste verantwoordelijkheid (iii) Flexibiliteit (iv) Snelle en snelle beslissingen (v) Geminimaliseerde conflicten (vi) Ontwikkeling van managers (vii) Economisch!

(i) Eenvoud:

Lijnorganisatie is eenvoudig te begrijpen, leg uit aan werknemers.

(ii) Vaste verantwoordelijkheid:

Verantwoordelijkheid is rigide gedefinieerd en vastgelegd op alle niveaus in dit type structuur. Elke ondergeschikte / werknemer is zich volledig bewust van zijn meerdere, aan wie hij verantwoordelijk is en die verantwoordelijk is voor de ultieme prestaties of niet-uitvoering.

Lijnorganisatie vergemakkelijkt de vaststelling van verantwoordelijkheid voor prestaties en ook voor niet-uitvoering van taken. Als de ondergeschikten hun taken niet goed uitvoeren, worden disciplinaire maatregelen automatisch genomen en wordt de controle automatisch afgedwongen.

(iii) Flexibiliteit:

Misschien wel het belangrijkste voordeel van dit type organisatiestructuur is dat het inherente flexibiliteit heeft omdat de leidinggevenden de volledige vrijheid hebben om hun franchises uit te oefenen en beslissingen te nemen op hun gebied van commandovoering. Leidinggevenden hebben de neiging om het beleid en de programma's en procedures aan te passen aan de veranderende eisen van het milieu en het bedrijfsleven.

(iv) Snelle en snelle beslissingen :

In de organisatie worden beslissingen snel en onmiddellijk genomen. Unificatie van autoriteit Uniforme controle en vaste verantwoordelijkheid resulteren in de eliminatie van bureaucratische geldboetes en stelt managers in staat snel en snel beslissingen te nemen.

(v) Geminimaliseerde conflicten:

Aangezien de autoriteit strikt gedefinieerd is in de lijnorganisatie, zijn de kansen op conflicten over autoriteit minimaal.

(vi) Ontwikkeling van managers:

In deze organisatie is de promotielijn goed gedefinieerd. Elke medewerker probeert de ladder in de hiërarchie op te klimmen door effectief en efficiënt te presteren. Dit stelt de werknemers in staat om hard te werken en zich te ontwikkelen in de organisatie.

(vii) Economisch:

Lijnorganisatie is het meest geschikt voor kleine organisatie-eenheden. Hier is een beperkt aantal leidinggevenden werkzaam. Lijnorganisatie vereist geen experts of specialisten en is daarom economisch.