3 Belangrijkste soorten biologische variabelen

Belangrijkste soorten biologische variabelen!

Elke biologische discipline heeft zijn eigen reeks variabelen, waaronder conventionele morfologische metingen, concentraties van chemicaliën in lichaamsvloeistoffen, snelheden van bepaalde biologische processen, frequenties van bepaalde gebeurtenissen zoals in de genetica en bestralingsbiologie en nog veel meer.

Afbeelding met dank aan: limno.eu/LTER/immagini_limno/FiorituraAnabaena.jpg

Een variabele kan worden gedefinieerd als een eigenschap waarvan individuen in een steekproef op een bepaalde manier verschillen. Als de eigenschap niet binnen een steekproef of ten minste een van de onderzochte monsters verschilt, kan deze niet van statistisch belang zijn. Lengte, lengte, gewicht, aantal tanden, vitamine C-gehalte en genotypes zijn voorbeelden van variabelen in gewone, genetisch en fenotypisch diverse, groepen van organismen.

Warmbloedigheid bij een groep zoogdieren is dat niet, omdat ze in dit opzicht allemaal hetzelfde zijn, hoewel de lichaamstemperatuur van individuele zoogdieren natuurlijk een variabele zou zijn.

Typen biologische variabelen:

Biologische variabelen zijn ingedeeld in de volgende typen:

1. Meetvariabelen:

Meetvariabelen zijn allemaal variabelen waarvan de verschillende toestanden op een numeriek geordende manier kunnen worden uitgedrukt. Ze zijn in twee soorten deelbaar. De eerste hiervan zijn continue variabelen, die op zijn minst theoretisch een oneindig aantal waarden kunnen aannemen tussen twee willekeurige vaste punten.

Tussen twee lengtemetingen van 1, 5 en 1, 6 cm is er bijvoorbeeld een oneindig aantal lengten dat gemeten zou kunnen worden als men zo geneigd was en een nauwkeurig genoeg kalibratiemethode had om dergelijke metingen te verkrijgen.

Elke gegeven aflezing van een continue variabele, zoals een lengte van 157 mm, is daarom een ​​benadering van de exacte aflezing, die in de praktijk ongewoon is. Enkele veel voorkomende voorbeelden van biologische continue variabelen zijn lengtes, gebieden, volumes, gewichten, hoeken, temperaturen, tijdsperioden, percentages en snelheden.

In tegenstelling tot continue variabelen zijn de discontinue variabelen, ook bekend als meristische of discrete variabelen. Dit zijn variabelen die alleen bepaalde vaste numerieke waarden hebben, zonder tussenliggende waarden. Het aantal segmenten in een bepaald insectenaanhangsel kan dus 4 of 5 of 6 zijn, maar nooit 51/2 of 4.3.

Voorbeelden van discontinue variabelen zijn getallen met een bepaalde structuur (zoals segmenten, borstelharen, tanden of klieren), het aantal nakomelingen, het aantal kolonies van micro-organismen of dieren, of het aantal planten in een bepaald kwadraat.

2. Gerangschikte variabelen:

Sommige variabelen kunnen niet worden gemeten, maar kunnen op zijn minst worden gerangschikt of gerangschikt op basis van hun grootte. Dus, in een experiment kan men de rangorde van het verschijnen van tien poppen vastleggen zonder het exacte tijdstip te specificeren waarop elke pop tevoorschijn kwam. In dergelijke gevallen worden de gegevens gecodeerd als een gerangschikte variabele, de volgorde van opkomst.

Dus, door een variabele uit te drukken als een reeks van rangen, zoals 1, 2, 3, 4, 5, impliceren we niet dat het verschil in grootte tussen bijvoorbeeld de rangen 1 en 2 identiek is aan of zelfs evenredig aan het verschil tussen 2 en 3.

3. Attributen:

Variabelen die niet kunnen worden gemeten maar kwalitatief moeten worden uitgedrukt, worden attributen genoemd. Dit zijn allemaal eigenschappen, zoals zwart of wit, zwanger of niet-zwanger, dood of levend, mannelijk of vrouwelijk. Wanneer dergelijke kenmerken worden gecombineerd met frequenties, kunnen ze statistisch worden behandeld.

Van 80 muizen kunnen we bijvoorbeeld stellen dat vier zwart waren, twee agouti en de rest grijs. Wanneer attributen worden gecombineerd met frequenties in tabellen die geschikt zijn voor statistische analyse, worden ze de opsommingsgegevens genoemd. De opsommingsgegevens over kleur bij zojuist genoemde muizen zouden dus als volgt zijn geordend:

Kleur Frequentie
Zwart 4
agouti 2
Grijs 74
Totaal aantal muizen = 80