Waarden en de relatie met ethiek

Na het lezen van dit artikel leert u over waarden en de relatie met ethiek in corporate governance.

Er zijn twee belangrijke zaken die worden gewaardeerd door een individu of een samenleving. Een daarvan is hoe iemand de waarde bereikt en ten tweede wat het eindresultaat van waarden is. Dat is hoe we waarden krijgen en hoe we ze gebruiken. Waarden zijn subjectief in elke persoon.

Waarden vormen overtuigingen, overtuigingen leiden tot perceptie, waarneming tot het maken van zijn attitudes. De attitudes creëren persoonlijkheid en gedrag van een man. Waarden zijn belangrijk in menselijk gedrag. Vandaar dat ethiek wordt gedefinieerd als een tak van filosofie die zich bezighoudt met waarden als ze betrekking hebben op menselijk gedrag.

De relatie tussen verschillende elementen in de individuele ethiek en bedrijfsethiek wordt getoond in figuur 9.1 hieronder. Uit het diagram blijkt dat we individueel en als lid van een groep verschillende rollen hebben om als meesters en dienaren of slachtoffers te spelen. Er is dualiteit. Dit vraagt ​​om introspectie.