Top 5 verantwoordelijkheden van een financieel manager

Dit artikel werpt licht op de top vijf van verantwoordelijkheden van een financieel manager. De verantwoordelijkheden zijn: 1. Voorspelling en planning 2. Grote investerings- en financieringsbeslissingen 3. Coördinatie en controle 4. Omgaan met de financiële markten 5. Risicobeheer.

Financial Manager Verantwoordelijkheid # 1. Voorspelling en planning:

De financieel manager moet communiceren met andere leidinggevenden terwijl deze vooruit kijken en de plannen opstellen die de toekomst van het bedrijf zullen bepalen.

Financial Manager Verantwoordelijkheid # 2. Belangrijke investerings- en financieringsbeslissingen:

Een succesvol bedrijf heeft meestal een snelle groei in de verkoop, wat investeringen in installaties, apparatuur en inventaris vereist.

Het is de taak van de financieel manager om mee te helpen bij het bepalen van de optimale omzetgroei en hij (zij) moet helpen bepalen welke specifieke activa moeten worden verworven en hoe deze middelen het best kunnen worden gefinancierd. Moet het bedrijf bijvoorbeeld financieren met schulden, eigen vermogen of een combinatie van beide, en als er schulden worden gebruikt, hoeveel moet dat op de lange termijn zijn en hoeveel moet dat op korte termijn zijn?

Financieel manager Verantwoordelijkheid # 3. Coördinatie en controle:

De financieel manager moet communiceren met andere leidinggevenden om ervoor te zorgen dat het bedrijf zo efficiënt mogelijk wordt beheerd. Alle zakelijke beslissingen hebben financiële implicaties en alle managers, financieel en anderszins, moeten hiermee rekening houden.

Marketingbeslissingen beïnvloeden bijvoorbeeld de omzetgroei, die op zijn beurt de investeringsbehoeften beïnvloedt. Daarom moeten marketingbeslissers rekening houden met hoe hun acties van invloed zijn (en worden beïnvloed door) factoren als de beschikbaarheid van fondsen, voorraadbeleid en de benutting van de productiecapaciteit.

Financial Manager Responsibility # 4. Omgaan met de financiële markten:

De financieel manager moet omgaan met de geld- en kapitaalmarkten. Elke onderneming beïnvloedt en wordt beïnvloed door de algemene financiële markten waar fondsen worden aangetrokken, waar de aandelen en obligaties van de onderneming worden verhandeld, en waar haar investeerders geld verdienen of verliezen.

Financial Manager Verantwoordelijkheid # 5. Risicobeheer:

Alle bedrijfsrisico's, inclusief natuurrampen zoals branden en overstromingen, onzekerheden in grondstof- en aandelenprijzen, veranderende rentetarieven en fluctuerende wisselkoersen. Veel van deze risico's kunnen echter worden beperkt door een verzekering af te sluiten of door ze af te dekken.

De financieel manager is meestal verantwoordelijk voor de algemene risicobeheerprogramma's van het bedrijf, inclusief het identificeren van de risico's die moeten worden afgedekt en deze vervolgens op de meest efficiënte manier afdekken.

Kortom, financiële managers nemen beslissingen over welke activa hun bedrijven moeten verwerven, hoe die activa moeten worden gefinancierd en hoe de onderneming haar bestaande middelen moet beheren. Als deze verantwoordelijkheden optimaal worden uitgevoerd, zullen financiële managers helpen om de waarden van hun bedrijven te maximaliseren, en dit zal ook het welzijn van consumenten en werknemers op lange termijn maximaliseren.