Detailhandel: Top 9 belangrijkste retailprincipes

1. Duidelijke definitie van doelstellingen en beleid:

Volgens dit principe van winkelorganisatie moet elke medewerker de doelstellingen en het beleid van de winkel begrijpen. Als de doelstellingen niet duidelijk zijn gedefinieerd, zullen de werknemers in de winkelorganisatie niet in staat zijn om te begrijpen wat van hen wordt verwacht en in welke soort activiteiten de organisatie zich bezighoudt.

2. Taken en verantwoordelijkheden:

Volgens dit principe moeten de taken en verantwoordelijkheden van elke medewerker, die op verschillende niveaus in de winkel werken, duidelijk worden gedefinieerd. De lijn van autoriteit moet duidelijk zijn van de hoogste naar de laagste posities. Alle werknemers moeten goed worden geïnformeerd over hun respectieve positie, verantwoordelijkheden in de retailorganisatie en de personen aan wie zij verantwoording verschuldigd zijn en die aan hen rapporteert.

3. Unity of Command:

Volgens dit principe moet een medewerker die op juniorniveau werkt verantwoordelijk zijn voor één directe supervisor. Het doel is om conflicten te vermijden met betrekking tot de verantwoordelijkheden van werknemers die orders ontvangen van meer dan één supervisor.

4. Supervisie en controle:

Volgens dit principe blijft de supervisor, zelfs na delegatie van het gezag, nog steeds verantwoordelijk voor fouten van een manager of werknemer. Hij kan zich niet ontdoen van de fout van zijn junioren of degenen die het doel willen bereiken.

5. Interesse in medewerkers:

Volgens dit principe moet de winkelorganisatie blijvende interesse tonen in haar medewerkers, jobpromotie, werknemersparticipatie in management, interne promotie, inspanningen / werkaanbevelingen, taakverrijking, introductie enzovoort; het moreel en de efficiëntie van medewerkers verbeteren.

6. Monitoring van menselijke hulpbronnen:

Volgens dit principe moeten kwesties met betrekking tot werknemers zoals opkomst, personeelsverloop, punctualiteit en absenteïsme regelmatig worden gecontroleerd, anders kunnen ze problemen voor de hele organisatie veroorzaken.

7. Rule of Simplicity:

Volgens dit principe moet eenvoud in allerlei operaties een goed functionerende retailorganisatie zijn. Er zou een limiet moeten zijn aan het aantal werknemers dat een manager direct zou kunnen begeleiden.

8. Verantwoordelijkheid en autoriteit:

Volgens dit principe werkt het toewijzen van taken zonder enige autoriteit niet in een winkelorganisatie. Daarom moeten verantwoordelijkheden worden geassocieerd met de juiste autoriteit. Een medewerker die verantwoordelijk is voor het realiseren van de doelstellingen van een aantal winkelorganisaties, heeft de macht nodig om dit te bereiken.

9. Verdeling van de arbeid:

Volgens dit principe moet het werk om de organisatiedoelstellingen te bereiken op de juiste manier over ondergeschikten worden verdeeld. Het betekent dat het werk van de retailorganisatie op verschillende afdelingen in verschillende componenten wordt onderverdeeld en vervolgens aan elke medewerker van de organisatie wordt toegewezen. Het stelt het management in staat de verantwoordelijkheden van elke betrokken medewerker vast te stellen.