Niche Marketing: voordelen en problemen van nichemarketing

Niche Marketing: voordelen en problemen van niche-marketing!

Een nichemarkt is een klein segment. Marketeers identificeren meestal niches door een segment in subsegmenten te verdelen of door een groep te definiëren, wiens behoeften niet goed worden gediend door de bestaande marketeers. Normaal gesproken treden kleine bedrijven op in nichemarkten, omdat het nichesegment zo klein is dat de grotere bedrijven misschien niet de flexibiliteit of de wens hebben om binnen te komen.

Er zijn echter grote en gerenommeerde bedrijven die zich richten op nichemarketing, waaronder Rolls Royce, Rolex Watches, Nike, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, enzovoort. Het wordt ook wel gefocuste marketing genoemd.

Hoewel de omvang van de markt klein is, kan het toepassen van een nichestrategie om de volgende redenen winstgevend zijn:

1. Er is weinig of geen concurrentie.

2. De nichemarkters weten uiteindelijk de doelklanten zo goed dat ze beter aan hun behoeften voldoen dan andere bedrijven die nonchalant aan dergelijke nichesegmenten verkopen. Als gevolg hiervan behalen de nichemarkters hoge marges vanwege de toegevoegde waarde van de goederen en diensten.

Voordelen van Niche Marketing:

1. Minder investering:

Nichemarkters hebben minder investeringen nodig omdat ze beperkte goederen moeten produceren voor de nichemarkt.

2. Minder risico's:

Er kunnen minder risico's zijn, omdat de marketing wordt gedaan voor een zeer klein segment van de markt.

3. Hogere winst:

Niche-marketing is winstgevend omdat de nichemarkters de doelgroepen zo goed kennen dat ze beter aan hun behoeften voldoen dan andere bedrijven die terloops aan deze niche verkopen.

4. Merkentrouw:

Er kan merkentrouw zijn. De klanten kunnen de aankopen van hetzelfde merk blijven herhalen en ze kunnen het zelfs aanbevelen aan hun vrienden en anderen.

5. Goodwill:

Een niche-marketeer kan naam en reputatie in de markt verdienen. Bedrijven zoals Rolex Watches en Rolls Royce hebben bijvoorbeeld veel goodwill in handen.

6. Minder concurrentie:

Nichemarkters hebben doorgaans minder concurrentie op de markt, omdat zij een specifiek product voor een klein segment van de markt behandelen.

Problemen met Niche Marketing:

1. De nichemarketingstrategie is mogelijk niet geschikt voor langetermijnmarketing, omdat niches mogelijk geen adequate bedrijfsactiviteiten opleveren.

2. De nichemarkten kunnen worden binnengedrongen door grote bedrijven, en kleine marketeers vinden het misschien moeilijk om te concurreren.

3. De overlevingskansen van een bedrijf kunnen afnemen als dit alleen afhankelijk is van de niche.