Human Resource Management: het is betekenis, definitie en natuur

Betekenis en definitie van Human Resource Management:

Volgens Flippo kan "Human Resource / Personeelsmanagement worden gedefinieerd als het plannen, organiseren, regisseren en controleren van de inkoop, ontwikkeling, compensatie, integratie en onderhoud en scheiding van menselijke hulpbronnen om te zorgen dat individuele, organisatorische en maatschappelijke doelstellingen worden bereikt. volbracht”

Aard van Human Resource Management:

HRM heeft de volgende kenmerken:

1. Een onderdeel van Management Discipline:

HRM maakt deel uit van de managementdiscipline. Het is geen discipline op zich, maar is slechts een studiegebied. HRM, onderdeel van het managementproces, put sterk uit managementconcepten, -principes en -technieken en past deze toe op het beheer van menselijke hulpbronnen.

2. Universeel bestaan:

HRM is doordringend van aard. Het is aanwezig in alle ondernemingen. Het doordringt alle niveaus van het management in een organisatie.

3. Bezorgd over mensen:

HRM heeft alles te maken met mensen op het werk, zowel als individuen als groepen. Het probeert mensen op toegewezen werk te zetten om goederenresultaten te produceren. De resulterende winsten worden gebruikt om mensen te belonen en hen te motiveren voor verdere verbetering is productiviteit.

4. Actiegericht:

HRM vestigt de aandacht op actie in plaats van op archivering, schriftelijke procedures of regels. De problemen van werknemers worden opgelost door rationeel beleid.

5. Gericht op het bereiken van doelstellingen:

HRM is gericht op het bereiken van organisatiedoelen door hulpmiddelen en technieken te bieden om mensen effectief in de organisatie te leiden.

6. integratie mechanisme:

HRM probeert een hartelijke relatie op te bouwen en te onderhouden tussen mensen die op verschillende niveaus in de organisatie werken. Het probeert menselijke middelen op de best mogelijke manier te integreren voor het bereiken van organisatiedoelstellingen.

7. Ontwikkeling gericht:

HRM wil het volledige potentieel van werknemers ontwikkelen. De beloningsstructuur is afgestemd op de behoeften van medewerkers. Er wordt training gegeven om de vaardigheden van werknemers te verbeteren. Elke poging wordt gedaan om hun talenten volledig te gebruiken ten dienste van de organisatiedoelstellingen.

8. Continu proces:

HRM is geen een korte deal. Het kan niet slechts één uur per dag of één dag per week worden geoefend. Het vereist constante alertheid en bewustzijn van menselijke relaties en hun belang in dagelijkse operaties.

9. Uitgebreide functie:

HRM houdt zich bezig met het managen van mensen op het werk. Het omvat alle soorten mensen op alle niveaus in de organisatie. Het is van toepassing op werknemers, supervisors, functionarissen, managers en andere soorten personeel.