Verbeurdverklaring van aandelen in geval van Pro-rata toewijzing (stappen en ingangen)

De inbreng voor verbeurdverklaring van de oorspronkelijk op Pro-rata basis toegewezen aandelen is dezelfde als in het geval van een gewone toewijzing, met het simpele verschil dat verbeurde aandelenrekening wordt gecrediteerd met toepassingsgeld ontvangen van pro-rata allottees op het aantal door hen toegepaste aandelen en aandeel toewijzing rekening zal worden gecrediteerd met bedrag niet ontvangen van pro-rata allottees na aanpassing van toewijzing ontvangen geld van tevoren.

In dit geval worden de volgende stappen voorgesteld: Belangrijke stappen om te achterhalen hoeveel bedragen er op de toewijzing zijn ontvangen:

Stap 1:

Bereken het totale aantal aandelen dat is toegepast door de persoon van wie de aandelen zijn verbeurd.

Totaal aantal aandelen Toegepast op pro-rata / totale aandelen toegewezen onder pro-rata × aandelen verbeurd.

Stap 2:

Bereken het ontvangen geld op aanvraag op verbeurde aandelen Toegepaste Aandelen x Toepassingsgeld.

Stap 3:

Bereken het overtollige aanvraaggeld aangepast aan toewijzing en / of oproepen. Trek formulier 2 af, het verschuldigde bedrag op aanvraag op basis van toegewezen aandelen.

Stap 4:

Bereken de achterstallen bij toewijzing.

Geld verschuldigd op verbeurde aandelen ....

Minder bedrag als bij stap 3

Achterstallen bij toewijzing

Stap 5:

Bedrag ontvangen op toewijzing:

Totale toewijzing verschuldigd

Minder: al ontvangen als voorschot

Minder achterstand bij toewijzing

Netto ontvangen bedrag.

Illustratie:

(Pro-rata toewijzing, verbeurdverklaring en heruitgifte). Delhi Automobiles Ltd. heeft een prospectus uitgegeven dat 2.000.000 aandelen van Rs biedt. 10 elk op de volgende voorwaarden:

Op aanvraag Rs. 2 per aandeel

Op toewijzing Rs. 4 per aandeel (inclusief premium Re 1)

Op eerste en laatste oproep Rs. 5 per aandeel. Aanvraag werd ontvangen voor 4, 90, 000 aandelen en de toewijzing werd gemaakt als onder: -

(a) 1, 30, 000 aandelen werden aan de aanvragers toegewezen van 1, 80, 000 aandelen

(b) 50.000 aandelen werden toegewezen aan aanvragers van 1, 60, 000 aandelen

(c) 20.000 aandelen werden toegewezen aan aanvragers van 1, 50, 000 aandelen

De heer A aan wie 520 aandelen pro-rata zijn toegewezen in categorie (a) heeft het verschuldigde bedrag bij toewijzing en aanloop niet betaald. Zijn aandelen werden verbeurd na noodzakelijke kennisgeving.

Geef de benodigde journaalboekingen door.