Essay on Abnormal Psychology

Abnormale psychologie is een academisch en toegepast subveld van de psychologie met betrekking tot de wetenschappelijke studie van abnormale ervaring en gedrag (zoals bij neurosen, psychosen en mentale retardatie) of met bepaalde onvolledig begrepen toestanden (zoals dromen en hypnose) om abnormale patronen van functioneert.

De definitie van wat 'abnormaal' is, is in de loop van de tijd en tussen culturen verschillend en varieert per persoon binnen culturen. Tegenwoordig wordt aanhoudend abnormaal functioneren vaak geassocieerd met een mentale stoornis.

In het algemeen bestudeert abnormale psychologie mensen die consistent niet in staat zijn om zich aan te passen en effectief te werken onder verschillende omstandigheden. Het vermogen van een individu om zich aan te passen en te functioneren kan worden beïnvloed door een aantal variabelen, waaronder zijn genetische samenstelling, fysieke conditie, leren en redeneren en socialisatie.

Mensen hebben geprobeerd om abnormaal gedrag gedurende duizenden jaren te verklaren en te beheersen. Historisch gezien zijn er drie hoofdbenaderingen geweest van abnormaal gedrag: de bovennatuurlijke, biologische en psychologische tradities. In de bovennatuurlijke traditie worden abnormale gedragingen toegeschreven aan middelen buiten het menselijk lichaam.

Volgens dit model worden abnormaal gedrag veroorzaakt door demonen, geesten of de invloeden van maan, planeten en sterren. Tijdens het stenen tijdperk werd trepanning uitgevoerd op mensen met een psychische aandoening om de boze geesten letterlijk uit het hoofd van het slachtoffer te snijden.

De oude Chinezen, Egyptenaren en Hebreeën geloofden daarentegen dat deze slechte demonen straffen van God waren en pleitten voor uitdrijving. Tegen de tijd van de Grieken en Romeinen werd gedacht dat mentale ziektes werden veroorzaakt door een onbalans van de vier humeuren, wat leidde tot het wegvloeien van vloeistoffen uit de hersenen.

Tijdens de donkere Middeleeuwen geloofden veel Europeanen dat de macht van heksen, demonen en geesten abnormaal gedrag veroorzaakte. Mensen met psychische stoornissen werden gedacht te worden bezeten door boze geesten die moesten worden bezworen door religieuze rituelen.

Als uitdrijving mislukt, pleitten sommige autoriteiten voor stappen zoals opsluiting, slaan en andere vormen van marteling om het lichaam onbewoonbaar te maken door heksen, demonen en geesten. Het geloof dat heksen, demonen en geesten verantwoordelijk zijn voor het abnormale gedrag ging door tot in de 15e eeuw.

De Zwitserse alchemist, astroloog en arts Paracelsus (1493-1541) verwierpen daarentegen het idee dat abnormaal gedrag werd veroorzaakt door heksen, demonen en geesten en suggereerden dat de geest en het gedrag van mensen werden beïnvloed door de bewegingen van de maan en sterren.

Deze traditie leeft nog steeds. Sommige mensen, vooral in de ontwikkelingslanden en sommige volgelingen van religieuze sekten in de ontwikkelde landen, blijven geloven dat bovennatuurlijke krachten menselijk gedrag beïnvloeden.

Deze traditie is echter grotendeels vervangen in de westerse academische wereld door de biologische en psychologische tradities. In de biologische traditie worden psychische stoornissen toegeschreven aan biologische oorzaken en in de psychologische traditie worden stoornissen toegeschreven aan gebrekkige psychologische ontwikkeling en aan sociale context.

De Griekse arts Hippocrates, die wordt beschouwd als de vader van de westerse geneeskunde, speelde een belangrijke rol in de biologische traditie. Hippocrates en zijn medewerkers schreven het Hippocrates Corpus tussen 450 en 350 voor Christus, waarin zij suggereerden dat abnormaal gedrag als een andere ziekte behandeld kon worden.

Hippocrates beschouwde de hersenen als de zetel van bewustzijn, emotie, intelligentie en wijsheid en geloofde dat stoornissen met deze functies logisch in de hersenen zouden kunnen worden gevestigd.

Deze ideeën van Hippocrates en zijn medewerkers werden later overgenomen door Galen, de Romeinse arts. Galen breidde deze ideeën uit en ontwikkelde een krachtige en invloedrijke school van gedachten met in de biologische traditie die zich tot diep in de 18e eeuw uitstrekte.