Verschillen tussen preferente aandelen en aandelen

Preferente aandelen:

1. Preferente aandelen hebben recht op een vast dividend

2. Het dividend op preferente aandelen wordt bij voorrang betaald aan de aandelen.

3. Preferent aandeel heeft voorkeur voor terugbetaling kapitaal boven eigen vermogen.

4. Inwisselbaar Pref. aandelen worden ingekocht door het bedrijf na het verstrijken van de vastgestelde periode.

5. Een bedrijf kan geen bonusaandelen en rechtenaandelen uitgeven aan preferente aandeelhouders.

6. Het stemrecht van preferente aandelen is beperkt.

7. Deze aandelen kunnen worden geconverteerd.

8. Achterstallige betalingen kunnen zich in bepaalde gevallen ophopen.

9. Geen recht op deelname aan het management.

Aandelen:

1. Het dividendpercentage op aandelen is niet vast en hangt af van de beschikbaarheid van de nettowinst.

2. Dividend op aandelen wordt pas uitgekeerd nadat het preferent dividend is betaald.

3. Aandelenkapitaal kan niet vóór preferent kapitaal worden betaald.

4. Aandelen kunnen niet worden ingewisseld.

5. De bonusaandelen en -aandelen kunnen worden uitgegeven aan bestaande aandelen.

6. Elke aandeelhouder kan stemmen over alle zaken.

7. Deze aandelen kunnen niet worden geconverteerd.

8. Er is geen voorziening om achterstallige betalingen te betalen.

9. Eigen Vermogen Aandeelhouders hebben het recht deel te nemen aan het management.