9 Nadelige gevolgen van mijnen op het milieu

Enkele van de belangrijkste effecten van mijnbouw op het milieu zijn als volgt:

Mineralen zijn de natuurlijke hulpbronnen die een belangrijke rol spelen in de economische ontwikkeling van het land. Maar de winning en ontginning van deze natuurlijke hulpbronnen leidt ook tot enig negatief effect op ons milieu.

Sommigen van hen staan ​​hieronder:

1. Het leidt tot de uitstoot van stof, zwevend stof en gassen die luchtvervuiling veroorzaken.

2. Het vrijkomen van schadelijk sporenelement, bijvoorbeeld CO, Pb, Cd, enz. Leidt tot de verontreiniging van oppervlaktewater.

3. Ondergronds water is ook verontreinigd als gevolg van doorsijpeling en infiltratie van uitgeloogde drainage.

4. Mijnbouw leidt tot degradatie van bodemkwaliteit, vruchtbaarheid en maakt het toxisch.

5. Natuurlijke vegetatie wordt nadelig beïnvloed door uitgeloogd sporenelement.

6. De belangrijkste gevolgen van mijnbouw zijn de ontbossing die leidt tot verlies van flora en fauna.

7. Het heeft direct invloed op het ecosysteem en de stabiliteit ervan omdat veel soorten worden gedood als gevolg van toxiciteit van water en bodem en verlies van leefgebied.

8. Mijnbouw resulteert in verspilling van land, omdat het noch geschikt blijft voor industrieel gebruik, noch voor landbouwdoeleinden.

9. Mijnbouw resulteert direct in het verlies van landschap en schoonheid van de omgeving.