3 componenten van het personeelsbeleid: geformuleerd door Lawrence Appley

Onderdelen van personeelsbeleid geformuleerd door Lawrence Appley zijn als volgt:

(1) Beginselen van personeelsbeleid met betrekking tot doelstellingen:

Waaronder:

(a) Selectie van juiste mannen voor de juiste baan.

(b) Oriëntatie en introductie voor nieuwe medewerkers.

(c) Het opzetten van een efficiënte salaris- en loonadministratie.

(d) Verschaffing van niet-geldelijke voordelen voor werknemers.

(e) Het zorgen voor continue inventarissen van personeel.

(f) Instelling van opleidingsprogramma's.

(g) Verstrekking van uitkeringen en welzijnsuitkeringen aan werknemers.

(2) Beginselen van personeelsbeleid met betrekking tot procedures:

(i) Een goed georganiseerd opleidingsschema moet worden ingekaderd.

(ii) Er dient een gedetailleerde procedure te worden vastgesteld met betrekking tot het interview, de tests, de selectie en de aanstelling van nieuwe rekruten.

(iii) Specifieke oriëntatieprogramma's voor elke werknemer of groep van werknemers moeten worden ingekaderd.

(iv) Gedetailleerde schema's van functieanalyses, functiewaardering en beoordelingen van verdiensten en beoordelingsgesprekken moeten worden ingekaderd.

(v) Uitwerking van gedetailleerde regelingen voor procedures voor participatieve opleiding,

(vi) Medische voordelen, ziekteverzekering, welzijnsmaatregelen voor de veiligheid, verlofregels, enz., zijn procedurele zaken en deze moeten in detail worden geformuleerd en verspreid onder de werknemers.

(vii) Regelingen voor gezamenlijk overleg en plannen voor deelname van werknemers aan het management moeten met de grootste zorg en volledige details worden vastgelegd.

(3) Beginselen van personeelsbeleid met betrekking tot de verantwoordelijkheid voor personeel:

In een beleid moet duidelijk worden vermeld dat het beheer van de doelstellingen en het beleid van het personeel de verantwoordelijkheid is van lijnposities. De rol van de personeelsbeheerder is alleen om de lijnmanagers te helpen, te helpen en te adviseren. De eindverantwoordelijkheid voor personeelsadministratie ligt bij de lijnmanagers. Zo moet een beleid duidelijk de rol van de personeelsafdeling en de verantwoordelijkheid van lijnmanagers bij de administratie en het personeelsbeleid bepalen.