2 Belangrijke methodes voor het selecteren van een product / dienst

Enkele van de benaderingen bij het selecteren van een product / dienst zijn als volgt:

Een individuele ondernemer, optredend als een tussenpersoon tussen de fabrikant en de importeur, kan elk product of elke service kiezen.

Afbeelding Courtesy: federalreserve.gov/newsevents/speech/bernanke20101119_slide9.jpg

1) Systematische aanpak:

De systematische aanpak omvat de selectie van een product of dienst op basis van de algemene marktvraag. Een individuele ondernemer kiest vaak een productlijn of service op basis van vraag- en groeitrends door handelsstromen waar te nemen.

Een verscheidenheid aan statistische bronnen verschaffen gegevens (voor producten en diensten) met betrekking tot de belangrijkste exportmarkten, de geraamde totale vraag en de Amerikaanse export in elke markt, samen met de rangorde van de landen op basis van de verwachte invoerwaarde. Dit proces van het verzamelen en analyseren van informatie zal de potentiële exporteur in staat stellen om conclusies te trekken over de beste lijn van producten of diensten en over veelbelovende markten.

Het is echter belangrijk om producten of diensten te selecteren op basis van bekendheid en vaardigheid. Een computertechnicus bevindt zich in een meer voordelige positie om computers, computeronderdelen, software en computerservices te exporteren dan een grafisch ontwerper vanwege de voorkennis van de landbouwer over het product / de service. Deze persoon is waarschijnlijk meer bekend met product- en / of servicespecifieke problemen zoals kwaliteit, technische specificaties, aanpasbaarheid aan buitenlandse vereisten en onderhoud of service na verkoop.

Andere belangrijke factoren waarmee bij de selectie van producten en diensten rekening moet worden gehouden, zijn de nabijheid van de producent of fabrikant tot het huis of kantoor om nauw persoonlijk contact te onderhouden en de productkwaliteit, productievertragingen, orderverwerking en andere relevante zaken op de voet te volgen / te bespreken.

Zodra een potentieel product (service) voor export is geïdentificeerd, moet het individu marktonderzoek uitvoeren om de meest veelbelovende markten te selecteren op basis van importwaarde en groeitrends. Zowel in het geval van productiebedrijven als particulieren moet men overwegen of een bepaald product exportpotentieel heeft voordat aanzienlijke tijd, moeite en kapitaal worden geïnvesteerd.

2) Reactieve aanpak:

De reactieve benadering omvat het selecteren van een product op basis van de onmiddellijke behoefte van de markt. Hoewel het vrij gebruikelijk is om het product te selecteren en mogelijke markten te identificeren, identificeren bepaalde exporteurs in eerste instantie de behoefte van de consument en selecteren vervolgens een product of dienst om aan de gegeven marktvraag te voldoen. Een overvloed aan publicaties adverteert producten / diensten (exporteurs kunnen ook adverteren) die in het buitenland nodig zijn door importeurs in de publieke of private sector.

De eerste stap zou zijn om contact op te nemen met potentiële importeurs om aan te geven dat men geïnteresseerd is in het leveren van het product en om andere nuttige informatie te verkrijgen. Zodra er een redelijke basis is om door te gaan (op basis van de reactie van de importeur), kunnen potentiële leveranciers van het product / de dienst worden geïdentificeerd uit de verschillende telefoongidsen van fabrikanten. In de Verenigde Staten wordt bijvoorbeeld het Thomas Register of Manufacturers beschouwd als een uitgebreide bron van Amerikaanse fabrikanten.

In beide gevallen (systematisch of reactief), is de keuze van de fabrikant afhankelijk van een aantal factoren, waaronder prijs, kwaliteit, nabijheid van huis of kantoor, evenals de verplichting van de fabrikant om export te exporteren. Er moet een langetermijnengagement van het management zijn om de ontwikkeling van exportmarkten aan te moedigen, en dit kan niet worden gemotiveerd door incidentele behoeften om overmaatse goederen af ​​te zetten.

Het is ook belangrijk om te overwegen of er uitvoerbeperkingen zijn die de verkoop van deze producten aan specifieke landen en de implicaties daarvan voor verkoop en winst beperken. Fabrikanten kunnen ook bepaalde beperkingen opleggen wanneer zij een agent / distributeur of een dochteronderneming hebben die de goederen in de handel brengt.

De reactieve benadering om een ​​product te selecteren, heeft bepaalde nadelen voor de individuele ondernemer die optreedt als tussenpersoon tussen de fabrikant en de importeur:

i) Gebrek aan focus op een gegeven product of markt:

Het jagen op productorders in verschillende markten belemmert de ontwikkeling van een systematische exportstrategie. Deze benadering negeert het idee van nichetexport, wat cruciaal is voor het succes van een export- importbedrijf. Het leidt tot de export van onbekende producten en / of verkoop naar moeilijke markten, hetgeen de langetermijngroei en winstgevendheid van exportbedrijven belemmert.

ii) Ontbreken van een langdurige relatie met de importeur:

Het verkopen van verschillende producten aan verschillende markten belemmert de ontwikkeling van een langetermijnrelatie met importeurs. Het creëert ook wantrouwen bij invoerende bedrijven over de betrouwbaarheid en de verbintenis van het bedrijf om te exporteren op de lange termijn.