Wat is het onderscheid tussen overdracht en promotie?

Het onderscheid tussen overdracht en promotie is als volgt:

Soms worden vacatures ingevuld door interne bewegingen van huidige werknemers. Deze bewegingen worden 'transfers' of 'promoties' genoemd.

Afbeelding afkomstig van: philipperry.com/wp-content/promotion.jpg

Overboekingen verwijzen naar wijzigingen waarbij het salaris, de status en de rechten van de nieuwe berichten ongeveer gelijk zijn aan die van de oude. Met andere woorden, een overdracht is een zijwaartse beweging van een werknemer, zonder promotie of degradatie.

Een overdracht kan van een werknemer eisen dat deze zijn werkgroep, werkplek of organisatie-eenheid verandert. Promoties verwijzen naar veranderingen waarbij het loon, de status en de privileges van nieuwe berichten hoger zijn in vergelijking met de oude.

De doelstellingen van personeelsadministratie zijn: (1) Effectief gebruik van menselijke hulpbronnen (2) Gewenste werkrelatie tussen alle leden van de organisatie en (3) Maximale individuele ontwikkeling.

Overdragen wordt gebruikt om medewerkers op posities te plaatsen waar ze meer werkplezier kunnen krijgen en hun uiterste best kunnen doen aan de organisatie.

Overdracht is nodig om elk van de bovengenoemde doelstellingen te bereiken. Wanneer een werknemer in een positie wordt geplaatst waarin hij het meest productief kan zijn, worden de kansen voor de effectiviteit van de organisatie bij het behalen van de doelstellingen verhoogd.

Elke onderneming moet ernaar streven om de positie van de werknemers te wijzigen zodra de capaciteiten toenemen en vacatures garanderen.