Wat zijn de belangrijke activiteiten van Universal Service Obligation Fund?

(i) Een paar VPT's die moeten worden verstrekt in de resterende dorpen volgens Census 2001:

Volgens de nieuwe verificatie van de VPT's uitgevoerd door BSNL / DoT volgens Census 2001, zijn er ongeveer nog eens 50.000 ongedekte dorpen, die nog moeten worden voorzien van de voorziening Village Public Telephone (VPT).

Afbeelding Courtesy: oneworldgroup.org.uk/wp-content/uploads/2013/03/growing_funds.jpg

Dergelijke ongedekte dorpen zullen ook worden voorzien van een VPT-faciliteit met subsidie-ondersteuning van het USO Fund en in overeenstemming met BSNL.

(ii) Infrastructuurondersteuning voor mobiele diensten (fase I):

In het kader van deze regeling zal USO fund subsidie ​​bieden voor het opzetten en beheren van 7871 aantal infrastructuurlocaties (naar) in 500 districten verspreid over 27 staten voor het aanbieden van mobiele diensten in de gespecificeerde landelijke en afgelegen gebieden, waar geen bestaande vaste draadloze of mobiele dekking.

De aldus gecreëerde infrastructuur zal door drie serviceproviders worden gedeeld voor het aanbieden van mobiele diensten. De met ingang van 01.06.2007 van kracht geworden overeenkomsten zijn in mei 2007 met de succesvolle bieders ondertekend. Mobiele diensten van deze torens worden in het jaar 2008 gefaseerd aangeboden.

(iii) Infrastructuurondersteuning voor mobiele diensten (fase II):

Er werd voorgesteld om andere niet-overdekte gebieden in het land te dekken via mobiele diensten waarvoor extra torens worden geïdentificeerd. Ongeveer 11000 torens werden geïnstalleerd in de tweede fase van de regeling, in het tweede kwartaal van FY 2008-09.

(iv) Rural Wire line Household DELs geïnstalleerd vóór 01.04.2002:

Op basis van de aanbevelingen van TRAI zijn de Indian Telegraph Rules (ITR) al aangepast om BSNL subsidie ​​te verlenen voor het onderhoud van Rural Wire Line Household Direct Exchange Lines (DEL's), geïnstalleerd voor 01.04.2002, voor een periode van 3 jaar met ingang van 18.07.2008 afhankelijk van het maximum van Rs. 2000 crore per jaar voor het land.

(v) Breedbandconnectiviteit voor landelijke gebieden:

In het kader van dit schema moeten 5000 blokken worden verbonden via draadloze breedband en een dorp dat binnen een straal van 10 km van het Taluka / Block-hoofdkwartier komt, wordt door een dergelijke connectiviteit gedekt. Gebruikersministeries zoals DIT, HRD, Health en MHA worden gecoördineerd om hun vereisten te verstevigen, de vereiste infrastructuur gereed te maken en prioriteit te geven aan de blokkerige dorpen. Draadgebonden breedband wordt waar mogelijk ook ondersteund door USOF.

(vi) Oprichting van algemene infrastructuur zoals OFC in plattelandsgebieden:

USOF heeft het initiatief genomen om het OFC-netwerk in de landelijke en afgelegen gebieden te versterken. Dit schema beschouwt OFC-netwerkvergroting tussen het hoofdkwartier van de blokken en de districten om mee te beginnen. De bovenstaande schema's zijn gepland om gefaseerd te worden uitgerold tijdens het huidige vijfjarenplan (2007-2012).

Enkele van de belangrijkste beleidsinitiatieven in Telecom:

(i) Gedetailleerde richtlijnen voor een gecontroleerde, gelijktijdige, oplopende e-auction voor spectrum voor 3G- en BWA-diensten werden aangekondigd in augustus 1.2008. De toewijzing van spectrum voor 3G- en BWA-diensten zal de telecomsector stimuleren.

(ii) Het concept van Telecom Centres of Excellence (TCOE) wordt opgezet in een publiek-private samenwerking (PPP) -modus met alle belanghebbenden aan boord, om toepassingsgericht onderzoek te bevorderen en om besluitvormers op hoog niveau te assisteren en op te leiden om sectorhervormingen en bedrijfsmanagers te beheren. om netwerken en services te beheren.

(iii) Voor het reguleren van ongevraagde oproepen van telemarketeers is een verordening geïmplementeerd met een "National Do not Call Registry (NDNC). Ongeveer 7, 2 miljoen abonnees hebben zich geregistreerd op de NDNC en er is een aanzienlijke vermindering van ongevraagde oproepen.

(iv) Er is besloten dat het aantal toegangsproviders in een servicegebied niet mag worden beperkt.

(v) Op 3 maart 2008 was selectieve roamingfaciliteit voor voorafbetaalde abonnees tussen Assam en Noordoost en omgekeerd toegestaan ​​onder bepaalde voorwaarden.

(vi) Op 11 juli 2008 is het aanbieden van mobiele diensten binnen 500 meter van de internationale grens binnen het Indiase grondgebied toegestaan.