Top 6 Gebruik van fondsen in financiële analyse | Fondsenstroomoverzicht

De volgende punten belichten de zes bestedingen van fondsen in financiële analyse.

Gebruik van fonds # 1 fondsen verloren tijdens operaties:

Soms is het resultaat van de handel in een bepaald jaar een verlies en gaan sommige fondsen tijdens die periode verloren in handelsactiviteiten. 1 Dergelijk verlies van fondsen tijdens de handel komt neer op een uitstroom van middelen en wordt behandeld als een aanvraag van fondsen.

Gebruik van Fonds # 2. Aflossing van preferent aandelenkapitaal:

Indien gedurende het jaar preferente aandelen worden ingekocht, resulteert dit in de uitstroom van middelen en wordt het als een aanvraag van fondsen gebruikt. Wanneer de aandelen worden ingekocht met premie of korting, is dit het netto betaalde bedrag (inclusief premie of exclusief korting, naargelang het geval). Als aandelen echter worden ingewisseld bij de ruil van een ander type aandelen of obligaties, betekent dit geen uitstroom van middelen, aangezien er in dat geval geen betaalrekening bij betrokken is.

Gebruik van Fonds # 3. Terugbetaling van leningen of aflossing van schuldbrieven, enz .:

Evenals bij de inkoop van preferent aandelenkapitaal, geldt ook de aflossing van obligaties of de terugbetaling van leningen als een toepassing van middelen.

Gebruik van Fonds # 4. Aankoop van een vaste of vaste activa:

Wanneer vaste of vaste activa zoals grond, gebouwen, machines en installaties, meubilair, langetermijnbeleggingen, enz. Worden gekocht, vloeit er geld weg uit het bedrijf. Als echter vaste activa worden gekocht voor een vergoeding voor de uitgifte van aandelen of obligaties of als een bepaald vast activum wordt ingewisseld voor een ander, zijn er geen middelen en dus geen fondsen.

Gebruik van Fonds # 5. Betalingen van dividenden en belastingen:

Betalingen van dividenden en belastingen zijn ook aanvragen van fondsen. Het is de daadwerkelijke uitkering van dividend (mogelijk interim-dividend) en belasting die moet worden opgevat als een uitstroom van middelen en niet louter als het aangeven van dividend of het creëren van een voorziening voor belasting.

Gebruik van Fonds # 6. Elke andere niet-handelsuitkering:

Elke betaling of uitgave die geen verband houdt met de handelsactiviteiten van het bedrijf komt neer op uitstroom van middelen en wordt beschouwd als een toepassing van fondsen. De voorbeelden kunnen tekeningen zijn in het geval van enkele handelaar of partnerbedrijven, verlies van contanten, enz.