Top 6 Vereisten voor een goed kantoorsysteem

Dit artikel werpt licht op de zes belangrijkste vereisten van een goed kantoorsysteem. Dit zijn: 1. Aanvaardbaarheid 2. Eenvoud 3. Betrouwbaarheid 4. Effectiviteit 5. Flexibiliteit 6. Efficiëntie.

Goed Kantoor Systeem Voorwaarde # 1. Accepteerbaarheid:

Zelfs het beste systeem of de geformuleerde procedures zullen falen als het niet aanvaardbaar is voor degenen die verantwoordelijk zijn voor het gebruik ervan.

Als een systeem niet acceptabel is, zou het een sabotage zijn, anders zou het mislukken vanwege het misbruik ervan.

Goed Kantoor Systeem Voorwaarde # 2. Eenvoud:

Een systeem dat is ontworpen om op kantoor gebruikt te worden, zou je niet het gevoel moeten geven dat het omslachtig, belastend en te moeilijk is om te accepteren. Het moet zo ontworpen zijn dat iedereen het moet kunnen begrijpen en iedereen moet het snel kunnen implementeren.

Goed Kantoor Systeem Voorwaarde # 3. Betrouwbaarheid:

Het is evident en heel duidelijk dat een goed systeem een ​​zeer goed resultaat oplevert. Ook zou de output gestandaardiseerd en tot het einde zijn. Vandaar dat het een idee of concept van betrouwbaarheid bij de werknemers teweegbrengt.

Goed Kantoor Systeem Voorwaarde # 4. Effectiviteit:

De effectiviteit van een systeem is gerelateerd aan de prestatie ervan. Als een systeem blijft werken en resultaten oplevert, wordt geconcludeerd dat het effectief is voor zover het resultaten oplevert. Hier moet echter worden opgemerkt of opgemerkt dat de doelstellingen worden bereikt binnen de juiste tijdsperiode die is aangegeven of genoemd. Alleen dan is de effectiviteit resultaatgericht.

Goed Kantoor Systeem Voorwaarde # 5. Flexibiliteit:

Flexibiliteit van een systeem verwijst naar iedereen die het systeem accepteert, onder zijn raamwerk valt om resultaten te produceren, en het zou in staat moeten zijn om de frequente verandering van de "organisatorische omgeving" te absorberen. Dit, zo niet flexibel, kan het werk verstoren en het systeem kan jammerlijk falen.

Goed Kantoor Systeem Voorwaarde # 6. Efficiëntie:

Het gekozen systeem moet zodanig zijn dat het zijn doel bereikt binnen de kosten die voor de uitvoering ervan worden geraamd. Indien geïmplementeerd, en niet gevonden, past het in het systeem dan zouden de nadelige gevolgen weinig of minder, of absoluut minimum moeten zijn, zodat de organisatie niet op deze rekening lijdt.